Zeeuwse Onderwijsdag

Alle informatie over de Zeeuwse onderwijsdag vind je hieronder: programma, informatie over het ontmoetingsplein en de workshops. De dag is GRATIS. (Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.)

Programma

Het programma is als volgt:

14.30 uur            Inloop

15.00 uur            Start plenair programma

15.30 uur            Workshop / ontmoetingsplein

16.30 uur            Pauze

16.45 uur            Workshop / ontmoetingsplein

17.45 uur            Plenaire afsluiting

18.15 uur            Borrel en buffet

19.30 uur            Einde programma

 

Locatie:

Omnium Goes
Zwembadweg 3
4463 AB Goes

Ontmoetingsplein

Op het ontmoetingsplein kun je in gesprek gaan met: 

Cultuurkwadraat, QWestor Educatief, Omnium, GGD Zeeland, Zeeuwse Bibliotheek, SMWO, Nuffic, StudiePro, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Klassewerkplek, Scalda, Bazalt, Opdidakt, Jong leren eten, NMA Zeeland en Mec de Bevelanden. 

Toelichting workshops

Stichting Leerkracht

“Elke dag samen een beetje beter: wat de leerKRACHT aanpak ook voor jouw school kan betekenen”

Na een korte introductie op de leerKRACHT aanpak gaan we praktisch aan de slag met het maken van een Verbeterbord. Je krijgt een goede indruk van wat leerKRACHT aanpak behelst; zowel wat betreft de achtergronden als de praktijk. Indien gewenst kunnen we na afloop een informatie/draagvlaksessie afspreken met je hele team.

 

Jeugdtheaterschool Zeeland

Toneelspelen in de klas

  • Hoe bouw je een leuke toneelles op
  • Met speelse oefeningen.
  • Tips over hoe je naar een scene kunt toewerken
  • en vooral veel zelf uitproberen

 

ZB bibliotheek van Zeeland

Boekenkring & Werkvormen

Een boekenkring is DE verbindende werkvorm binnen de leesbevordering en heeft 3 verschillende doelen, boekpromotie, oefenen van vaardigheden en literaire competentie. In deze workshop geven we je meer informatie over de boekenkring en de verschillende werkvormen die je kunt gebruiken.

 

PONTES / Zien

Digitale bedreigingen van het onderwijs”

Veel Zeeuwse onderwijsinstelling hebben een glasvezelverbinding die door tussenkomst van St. Zien tot stand is gekomen. Om het veilig internet gebruik te stimuleren heeft ST. Zien Delta gevraagd een workshop te verzorgen. In de workshop worden de meest voorkomende digitale bedreigingen van het onderwijs in 2021 en de mogelijke bestrijding hiervan  behandeld.

 

B&T Verantwoord veranderen 

NPO in de Prakrijk

In deze workshop nemen Wim Bos (senior adviseur bij Linque) en Remco van der Dussen (senior adviseur bij B&T en projectleider NPO Helpdesk) u aan de hand van praktijkvoorbeelden en dilemma’s mee over de besteding van de NPO-middelen. Samen met u worden realistische dilemma’s en beleidskeuzes vanuit het scholenveld besproken. Ook is er volop gelegenheid om met elkaar én met Wim en Remco in dialoog te gaan over een goede inzet van uw NPO-middelen.

 

Nuffic

Etwinning

Etwinning is het veilige digitale platform waar bijna 1.000.000 Europese docenten bij zijn aangesloten. Digitale internationale uitwisselingen zijn zeker in de deze tijd een mooie manier om je lessen een internationaal tintje te geven en leerlingen te inspireren om over de grens te kijken. Geschikt voor po, vo en mbo. Max. aantal deelnemers: 50

 

Nuffic

Wereldburgerschap in het onderwijs

Wereldburgerschap is de mondiale versie van burgerschap. Iedere school is wettelijk verplicht aan de slag te gaan met burgerschap. Deze presentatie inspireert om wereldburgerschap te implementeren in je les materiaal. Geschikt voor po, vo en mbo. Max. aantal deelnemers: 50

 

Qwestor Educatief

Executieve Functies​

Functies zijn de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de begeleiding van leerlingen. Goede executieve functies zijn een voorspeller van betere schoolresultaten en sociale contacten. Reden genoeg om hiermee aan de slag te gaan! Wat kunnen we morgen in de klas doen om zwakke functies te compenseren of te trainen?​

 

Qwestor Educatief

"Gedragsproblemen...…een probleem voor wie?" 

Bij gedragsproblemen zoeken we vaak,  direct naar een snelle oplossing die gelijk werkt.In deze workshop doen we dat zeker niet.
We kijken naar het verschil tussen gedragsstoornissen en gedragsproblemen. 
Probleemgedrag dat je ervaart heeft een oorzaak.  Wanneer je daar meer over weet, kun je met je leerling aan de slag.  Hoe dit er in de praktijk uit kan zien, hoor je in deze workshop.

 

HZ Univesity of Applied Sciences

"Een doorgaande ontwikkeling in leesvaardigheid van 0 tot 100 jaar" 

Goede leesvaardigheid is een belangrijke factor in schoolsucces en geeft een basis om actief deel te kunnen nemen in onze geletterde samenleving. De ontwikkeling van leesvaardigheid begint al in de voorschoolse periode en loopt door tot in het werkzaam leven. Goed leesonderwijs voor alle leerlingen in alle fasen van hun ontwikkeling is daarmee een krachtig middel om kansengelijkheid te vergroten. Het Lectoraat Excellence and Innovation in Education van HZ University of Applied Sciences gaat de komende jaren actief aan de slag met dit thema. In deze workshop willen we samen met iedereen die professioneel betrokken is bij de leesontwikkeling van jonge mensen verkennen wat er speelt op dit terrein: welke knelpunten zien we en welke goede voorbeelden zijn er? Verder zullen we presenteren welke plannen we hebben vanuit het lectoraat om met dit thema aan de slag te gaan.

 

Sport Zeeland 

"Vaardig in bewegen" 

Het planmatig en structureel werken aan de gezonde leefstijl en motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen. Projecten als de Gezonde School, Zeeuws brede screening en Beweegschool staan hierbij centraal.

 

Klassewerkplek 

"Lerarentekort: stop de uitstroom" 

Naast nieuwe instroom is ook het versterken van het behoud van leerkrachten cruciaal om het lerarentekort op te lossen. Klassewerkplek onderzoekt jaarlijks aan de hand van bewezen voorspellers hoe sterk scholen het behoud van leerkrachten hebben georganiseerd. De scholen die dit goed voor elkaar hebben, hebben minder last van tekorten. Daarnaast zien we dat op die scholen de werkdruk lager wordt ervaren en het respect van ouders groter. Inmiddels heeft de Onderwijsinspectie ook de voordelen voor de onderwijskwaliteit in kaart gebracht. Naast het onderzoek probeert Klassewerkplek de prachtige voorbeelden in het primair onderwijs in de spotlichten te krijgen. Niet alleen als voorbeeld, maar ook om het imago van de sector PO als werkgever nieuwe glans te geven. In deze workshop gaan we op zoek naar de bewezen voorspellers van behoud van leerkrachten en zien we hoe scholen die géén last hebben van het lerarentekort dit voor elkaar hebben gekregen.

 

Weerbaarheid voor primair onderwijs (rots en water)

"Rots en water" 

De workshop bestaat uit informatie over de training weerbaarheid voor kinderen van 9 tot 12 jaar in combinatie met het doen van lichamelijke en mentale oefeningen die in de training gebruikt worden.

Het trainen van kinderen in weerbaarheid is een specifieke vorm van preventie. Doel is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Kinderen leren om in kwetsbare situaties sterk in hun schoenen te gaan en blijven staan. Het heeft te maken met een rustige, stevige houding, met zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Een weerbaar kind heeft controle over eigen gedrag en emoties en kan zijn/haar grenzen op een goed manier aangeven.

 

Kunst Educatie Walcheren 

"(Kunst) Kijken kun je leren" 

Aan de hand van de EBL-methode (EBL = Enquiry Based Learning) kan een leerkracht met de leerlingen kunstafbeeldingen onderzoeken. Wat zien ze, welke betekenis geven ze er aan en hoe verschilt dit van kind tot kind? Het neemt de klas mee langs vele voorbeelden uit verschillende tijdsperioden van de kunstgeschiedenis. Het leert kinderen op een nieuwsgierige manier te kijken naar én te praten over kunst.
Inmiddels zijn gastlessen op scholen begonnen, leerkrachten én leerlingen zijn enthousiast!