Duurzaam en vitaal werken in het Zeeuwse onderwijs

Vanuit de diverse samenwerkingspartners is de wens ontstaan om de thema’s duurzame inzetbaarheid, betekenisvol werken en vitaliteit toegankelijk en inzichtelijk te maken voor de collega’s uit het primaire proces. Dit willen we bereiken door antwoord te geven op de vragen: Hoe inspireren we de collega’s op dit gebied? Hoe creëren we bewustwording ten aanzien van het eigen welbevinden, eigen verantwoordelijkheid en leefstijl? Als jij altijd zorgt voor de ander, wie zorgt er dan voor jou?

De bewustwording van de collega’s in het primaire proces (voor de klas, op de groep, etc.) over de regie die zij zelf voeren over hun duurzame inzetbaarheid; hun leefstijl en manier waarop zij betekenis verlenen aan het werk en hun privésituatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Geralda Jansen.