Fien5
Gorik3

Grensinfopunt Scheldemond en Lesgeven in Zeeland bundelen expertise

Wil jij als Vlaamse leraar of student meer weten over lesgeven in het Zeeuwse onderwijs?

Grensinfopunt Scheldemond en Lesgeven in Zeeland bundelen expertise

Wil jij als Vlaamse leraar of student meer weten over lesgeven in het Zeeuwse onderwijs?

Het GrensInfoPunt Scheldemond en Lesgeven in Zeeland hebben vanaf 6 april 2021 hun expertise gebundeld om Vlaamse leraren wegwijs te maken binnen het Zeeuwse onderwijs en ze gelijktijdig te informeren over grensoverschrijdende wet- en regelgeving. 

Lesgeven in Zeeland is een initiatief van het Zeeuwse onderwijs. Ze werken samen vanuit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Alle vacatures in het Zeeuwse onderwijs worden bijvoorbeeld gebundeld onder de aandacht gebracht.

Het GrensInfoPunt Scheldemond is het regionale loket om de stap over de grens én het vervolg professioneel te begeleiden.

In een stimulerende omgeving, zonder fileleed en in de buurt van het water kan ook jij je grensoverschrijdende carrièrekansen ontplooien. 

Elina Boogaard, van het informatiepunt Lesgeven in Zeeland gaat wekelijks in Terneuzen Belgische geïnteresseerden in het Zeeuwse onderwijs informeren over de mogelijkheden. Vragen over onder andere sociale zekerheid en fiscaliteit voor grensarbeiders worden gelijktijdig opgepakt door Roy van den Eeckhout van het Grensinfopunt Scheldemond. 

Image

20 jaar Jeugdmonitor Zeeland

Jeugdmonitor Zeeland verzamelt en organiseert sinds twintig jaar gegevens over de leefwereld van kinderen en jongeren. Ook onze onderwijsambassadeur Gorik Hageman heeft een bijdrage gedaan aan dit rapport. Bekijk het hier. 

Lees meer
Image

Pilot regionale bovenformatie

VO Walcheren (Mondia en CSW) hebben gezamenlijk besloten per schooljaar 2021-2022 samen te werken in een pilot ten behoeve van het vormgeven van regionale bovenformatie. Ook VO-Zeeuws-Vlaanderen en de VO-scholen op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland zetten per komend schooljaar in op een soortgelijke pilot.

Lees meer