Oplossingen personeelstekort

Bestuurders van kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, Scalda en HZ hebben met elkaar gesproken over een aanpak voor het personeelstekort in het onderwijs in Zeeland. 

Het doel

Het doel was om gezamenlijk te bespreken wat oplossingen kunnen zijn voor het probleem van het personeelstekort. Met de nadruk op samenwerking tussen alle verschillende organisaties, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de educatie en ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. 

Er is geconstateerd dat het nodig is om goed in beeld te krijgen waar komende jaren de tekorten het grootst zijn en waar mogelijk door krimp mensen juist minder hard nodig zijn. Naast deze cijfers weten we nog onvoldoende wat de ambities en carrièremogelijkheden van mensen binnen het onderwijs zijn. 

Want één van de oplossingen is zorgen dat mensen heel gemakkelijk kunnen bijspringen en hun expertise kunnen delen binnen een andere schoolsoort. Bijvoorbeeld een pabo docent die één dag in de week op een basisschool aan de slag gaat. Kortom, hoe ziet de arbeidsmarkt er precies uit en hoe zorgen we dat vraag en aanbod elkaar vinden. 

Een andere opdracht aan het hele veld is om te starten met proeftuinen, en met lef stappen te zetten richting educatieve centra waar door anders te organiseren samenwerking vorm krijgt. Daar horen ook mensen vanuit andere sectoren zoals zorg en bedrijfsleven bij. 

En aansluitend te werken aan passende opleidingen vanuit die gedeelde verantwoordelijkheid voor 0-23 jarigen. Zodat al die mensen die samen werken met en voor onze kinderen en jongeren dat doen op basis van vakmanschap.

Het team van de Regionale Aanpak Personeelstekort in het onderwijs in Zeeland heeft de bijeenkomst van 9 november georganiseerd en gaat de opbrengst uitwerken in concrete voorstellen.