Project Statushouders

In een paar steden is inmiddels de pilot “Statushouders voor de klas” gestart. Statushouders met een docentenopleiding in het land van herkomst krijgen bijscholing met als doel om weer aan de slag te gaan voor de klas. Vanuit de Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs Zeeland is onderzocht of opleidingen, gemeenten en scholen mee willen werken aan een pilot in Zeeland. 

Alle dertien gemeenten hebben hun medewerking toegezegd, het is mogelijk is om op maat individuele vrijstellingen van sollicitatie- / werkverplichting te verlenen. De opleidingen in Zeeland, HZ en Scalda, willen graag meewerken maar zien ook dat de Nederlandse taal en cultuur een groot obstakel kunnen vormen. Op grond van ervaring(en) met opleiden van statushouders, lijkt een opleiding op hbo-niveau wel heel pittig. De verkenning die nu is uitgevoerd krijgt daarom eerst een vervolg door te inventariseren hoeveel statushouders in Zeeland voldoende zijn toegerust om een dergelijk zwaar traject succesvol af te ronden met een diploma.