Beweging en mobiliteit

Met het project Zeeuwse Onderwijsarbeidsmarkt wil het gezamenlijke Zeeuwse onderwijs beweging en mobiliteit binnen het onderwijs ondersteunen met behulp van professionals van buiten het onderwijs, in het bijzonder de sectoren sport en kunst/cultuur.

Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het verminderen van het tekort aan personeel in het Zeeuwse onderwijs. Wat de bijdrage aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt betreft.

 Met dit project brengen we professionals uit twee sectoren waar minder krapte is op een structurele manier naar het onderwijs toe.

 In het project komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Flexibel organiseren: innovatieve organisatievormen;
  • Co-creatie, sectoren: hoogwaardige samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren EN cross-sectoraal.

De te ontwikkelen methode is overdraagbaar naar andere sectoren die structureel personeel over en weer willen inzetten. Het consortium bestaat uit het gezamenlijke onderwijs, SportZeeland en Cultuurkwadraat. De kennispartner is het netwerk Werken voor Zeeland.