Personeelsplanning

Lesgegeven in Zeeland en VfPf trekken samen op bij kwantitatieve en kwalitatieve Strategische Personeel Planning. De RAP-regio in Zeeland (Lesgeven in Zeeland) heeft onder andere als doelstelling dit schooljaar het in kaart brengen van de Regionale Strategische Personeel Planning (RSPP). Een RSPP draagt bij aan inzichten op korte- en lange termijn en de strategische koers van een bestuur. Lesgeven in Zeeland biedt samen met Vf/Pf ondersteuning aan de besturen om de kwantitatieve tool in te vullen. Maar naast een kwantitatieve meting, is er ook er ook een kwalitatieve analyse voor de besturen beschikbaar.

Vf/Pf richt zich met name op de begeleiding van het kwalitatieve proces van 9 stappen. Na het doorlopen van dit proces is inzichtelijk waar knelpunten en gaten ontstaan tussen de huidige bezetting en de toekomstig benodigde medewerkers op basis van de strategische koers. Daarnaast geeft het een beeld over het ontwikkelpotentieel van de medewerkers. Het bestuur vertaalt deze gaps zelf naar het Strategische beleidsplan of past het daar waar nodig aan zodat . Hier komen mogelijk interventies en HR-instrumenten uit voort, zodat dit bijdraagt aan de professionalisering en loopbaanpaden van medewerkers