Brede lerarenopleiding

Het doel van de brede lerarenopleiding is dat vanuit een breed gedragen visie er een brede lerarenopleiding ontstaat die aangeboden wordt aan alle doelgroepen (binnen en buiten Zeeland) in het Zeeuwse onderwijs. 

Bij diverse stakeholders is onderzocht welke kansen, gemeenschappelijkheid en mogelijkheden er voor een brede lerarenopleiding zijn.

Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er een vervolg is gegeven aan het uitwerken van stappen voor de inrichting van de brede lerarenopleiding. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Frank Rothuis en Wieny de Brabander van de HZ.