Fit2Work

November 2019 hebben drie partijen (Gors, Viazorg en Ozeo (voorheen Respont), in 2020 is Juvent toegevoegd) het initiatief genomen een project op te zetten rondom het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, voor de gehele sectoren onderwijs, zorg en welzijn in Zeeland. In veel organisaties wordt ingestoken op vitale en betrokken medewerkers die regie nemen over hun loopbaan, die duurzaam inzetbaar zijn, deskundig in hun werkgebied en zich willen binden aan de werkgever.

Fit2Work heeft de volgende ambities:
 • de vertaalslag te maken van beleid op duurzame inzetbaarheid naar de werkvloer
 • het inspireren van collega’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid, betekenisvol werken en vitaliteit
 • verbinden van de zorg, welzijn en onderwijs
 • leren van en met elkaar
 • de organiserende en deelnemende organisaties profileren als “goede werkgevers”.

Goede werkgevers die omzien naar hun medewerkers en inzetten op duurzame inzetbaarheid. Dit zal grotendeels binnen de organisaties gestalte moeten krijgen, door het (uit)voeren van een vitaliteitsbeleid, het investeren in de medewerkers, het mogelijk terug dringen van het (ziekte) verzuim en het beschikbaar stellen van mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing. Fit2Work levert graag een bijdrage aan de uitvoering van het eigen beleid door een focusweek te organiseren in november en een jaarprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. 

De Fit2work Focusweek: 

Fit2Work vindt plaats op 3 verschillende locaties in Zeeland verdeeld over 3 regio’s op 3 dagdelen 

 • 7 juni: Middelburg, Nehalennia van 15.00-21.00
 • 8 juni: Terneuzen, Bodyline van 15.00-21.00
 • 9 juni: Goes, Omnium van 15.00-21.00

De workshops zijn gratis voor de volgende organisaties:  ABS, ADRZ, Albero, de Manteling, Elevantio, Emergis, GGD Zeeland, Gors, HZ University of Applied Sciences, Iriz thuiszorg, Juvent, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Mondia Scholengroep, Onze Wijs, Ostrea, Ozeo, Prisma scholen, Scalda, Stiching Archipelscholen, Stichting Revant, Tragel, Viazorg, Welzijn Middelburg, WVO Zorg, ZHCO-Periscaldes, ZorggroepTer Weel, ZorgSaam, Zorgstroom.

Voor werknemers van deelnemende organisaties. Benieuwd of je organisatie meedoet? Kijk op www.fit2workzeeland.nl
Vanaf 18 april om 16.00 uur kun je inschrijven via: www.fit2workzeeland.nl!

 • Zichtbaar maken van – en prikkel geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid door medewerkers kennis te laten maken en te stimuleren hiermee voor zich zelf (verder) mee aan de slag te gaan én blijven.
 • Goed werkgeverschap door dit onderwerp een week intensief te benaderen en aanbod voor verhogen vitaliteit, dichterbij de medewerker te brengen
 • Ervaringen delen tussen medewerkers in sector, weten wat nog meer mogelijk is (stimulans preventieve mobiliteit) én weten wat je hebt!
 • De week ook als platform om behoeften van medewerkers, motivatoren en ervaringen op te halen, zodat toekomstig aanbod nog beter aansluit bij medewerkers

Fit2work jaarprogramma: 

 • Doorlopende aandacht van de organisaties én management/bestuur voor medewerkers, totaalaanpak vitaliteit in iedere organisatie en follow up door aanbod door het hele jaar heen • Verankering en vergroten effect van fit2work week
 • Bieden van mogelijkheden om sector collega’s te ontmoeten/ervaringen delen
 • Nog meer beleving van sámen met verschillende organisaties voor (behoud van) onze eigen medewerkers: energie en passie bij de organisatie en deelnemende organisaties (HR, vitaliteitscoaches ed)
 • Op basis van 4 pijlers; een betrokken werknemer, een gemotiveerde werknemer, een gezonde werknemer en een gefaciliteerde werknemer
 • Een aanbod per seizoen
 • Verdiepend aanbod op introducties tijdens de focusweek

Commitment aan Fit2Work 

Alle organisaties en stichtingen die zich aansluiten hebben een inspanningsverplichting: door het leveren van een workshop, trainer of locatie mogen de collega’s van de organisaties gratis deelnemen aan een divers aanbod van workshops en trainingen tijdens de focusweek. Er is een voorstel gemaakt om de commitment evenredig te verdelen over de organisaties. Aangezien onze ambities voor dit project alleen maar groeien zien wij graag de deelname van de organisaties en stichtingen die afgelopen jaar niet deelnamen. Wij ambiëren een evenredige deelname vanuit het onderwijs. Graag gaan we in gesprek om te kijken of en op welke manier uw (onderwijs)instelling kan aansluiten bij dit initiatief.

Meer informatie?

Neem contact met ons op! 

Jelmer Holm j.holm@viazorg.nl 

Dalilah van Nek DvanNek@juvent.nl 

Geralda Jansen g.jansen@ozeo.nl 06-10602298