Fit2Work

Voor de sector onderwijs, zorg en welzijn in Zeeland is rondom het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit fit2work opgestart. Lesgeven in Zeeland ondersteunt dit initiatief. 

Fit2Work heeft de volgende ambities:
 • de vertaalslag te maken van beleid op duurzame inzetbaarheid naar de werkvloer
 • het inspireren van collega’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid, betekenisvol werken en vitaliteit
 • verbinden van de zorg, welzijn en onderwijs
 • leren van en met elkaar
 • de organiserende en deelnemende organisaties profileren als “goede werkgevers”.

Goede werkgevers die omzien naar hun medewerkers en inzetten op duurzame inzetbaarheid. Dit zal grotendeels binnen de organisaties gestalte moeten krijgen, door het (uit)voeren van een vitaliteitsbeleid, het investeren in de medewerkers, het mogelijk terug dringen van het (ziekte) verzuim en het beschikbaar stellen van mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing. Fit2Work levert graag een bijdrage aan de uitvoering van het eigen beleid door een focusweek te organiseren in november en een jaarprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. 

Fit2work focusweek:

De Fit2Work focusweek vindt plaats op 3 verschillende locaties in Zeeland verdeeld over 3 regio’s op 3 dagdelen. In 2023 zal de Fit2Work focusweek plaatsvinden op 18, 19 en 20 april 2023 voor de deelnemende organisaties. Benieuwd of je organisatie meedoet? Kijk op www.fit2workzeeland.nl 

Fit2work jaarprogramma: 

 • Doorlopende aandacht van de organisaties én management/bestuur voor medewerkers, totaalaanpak vitaliteit in iedere organisatie en follow up door aanbod door het hele jaar heen • Verankering en vergroten effect van fit2work week
 • Bieden van mogelijkheden om sector collega’s te ontmoeten/ervaringen delen
 • Nog meer beleving van sámen met verschillende organisaties voor (behoud van) onze eigen medewerkers: energie en passie bij de organisatie en deelnemende organisaties (HR, vitaliteitscoaches ed)
 • Op basis van 4 pijlers; een betrokken werknemer, een gemotiveerde werknemer, een gezonde werknemer en een gefaciliteerde werknemer
 • Een aanbod per seizoen
 • Verdiepend aanbod op introducties tijdens de focusweek

Commitment aan Fit2Work 

Alle organisaties en stichtingen die zich aansluiten hebben een inspanningsverplichting: door het leveren van een workshop, trainer of locatie mogen de collega’s van de organisaties gratis deelnemen aan een divers aanbod van workshops en trainingen tijdens de focusweek. Er is een voorstel gemaakt om de commitment evenredig te verdelen over de organisaties. Aangezien onze ambities voor dit project alleen maar groeien zien wij graag de deelname van de organisaties en stichtingen die afgelopen jaar niet deelnamen. Wij ambiëren een evenredige deelname vanuit het onderwijs. Graag gaan we in gesprek om te kijken of en op welke manier uw (onderwijs)instelling kan aansluiten bij dit initiatief.

Meer informatie?

Neem contact met ons op! 

Jelmer Holm j.holm@kapelle.nl 

Geralda Jansen g.jansen@ozeo.nl 06-10602298