Ontplooi jezelf in Zeeland

In het onderwijs wordt de basis van de toekomst voor onze kinderen gelegd. Van de verlegen gezichtjes en knikkende knieën tijdens de eerste schooldag in de kleuterschool tot de stoere puberpraat in het middelbaar: als leerkracht stoom jij hen klaar voor de wereld van morgen.

Je wordt omringd door collega’s die net als jij volop ervoor kiezen om constructief samen te werken, en om zo het beste uit ieder kind te halen. In een stimulerende omgeving, zonder fileleed en in de buurt van het water kan ook jij je carrièrekansen ontplooien. 

Dat is kiezen voor lesgeven in Zeeland.

Samenwerken en ontwikkelen

Wil jij als Vlaamse leraar of student meer weten over lesgeven in het Zeeuwse onderwijs? Hieronder lees je de antwoorden op je vragen.
In grensgebied Zeeuws-Vlaanderen werken momenteel 55 Vlaamse leraren. We leggen je graag uit hoe het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar zit en wat ons typeert.

Veel informatie kan je ook teruglezen in onze hand-outs: 

School & team
Als leraar in het Nederlandse onderwijssysteem mag je meedenken over het schoolbeleid. Als deel van een vakgroep ontwikkel en evalueer je de leerplannen, en waak je mee over de kwaliteit ervan. Als je van verantwoordelijkheid houdt die verder dan je eigen klas gaat, en het wellicht leuk vindt om mee te denken op schoolniveau en daarbuiten, dan biedt het Zeeuwse onderwijs je die kans. 

Collega’s
Je Nederlandse collega’s zijn eerlijk, open en teamgericht. Je wordt als nieuwe collega warm ontvangen en gelijkwaardig opgenomen in het team. In het begin is het soms even wennen aan het feit dat je soms ongevraagd advies krijgt - maar men verwacht dat jij dat op jouw beurt ook doet. Je zal die directe stijl snel waarderen: het is geen kritiek, maar feedback die elkaar helpt, sneller vooruit te geraken. 

Leerlingen
Nederlandse kinderen zijn - net zoals hun Vlaamse leeftijdgenootjes - op zoek naar een veilige plaats om te leren en zich te ontwikkelen. Ze worden gestimuleerd om vragen te stellen en zich uit te spreken. We willen dat ze weten wie ze zijn, wat hun mening is en wat ze te bieden hebben. Meestal laten ze het merken als ze ergens moeite mee hebben, of als hen iets dwars zit.

Solliciteren
In Nederland worden vacatures voor het nieuwe schooljaar al eerder bekendgemaakt dan in Vlaanderen. In de periode van maart tot en met mei zul je de meeste openstaande posities vinden. Wanneer je interesse hebt in het Zeeuwse onderwijs is het dus raadzaam om onze vacaturebank juist in die periode goed in de gaten te houden. Je kunt daar ook je mailadres achterlaten voor een jobalert.

Vlaamse partnernetwerk 
Wij geloven in een duurzame samenwerking en werken daarom samen met onderwijspartners aan beide kanten van de grens. Dit zijn de partners tot op heden: 

EGTS Linieland van Waas en Hulst
HoGent 
Odisee Co-Hogeschool
AP Hogeschool
Universiteit Antwerpen 
WIJS! Scholengemeenschap

Als organisatie ook interesse om deel te nemen in ons netwerk? Neem dan contact op met de Zeeuwse Onderwijsambassadeur (Gorik Hageman). 

Antwoord op je vragen

Het Nederlandse onderwijssysteem heeft geen aparte kleuterschool. Leerlingen gaan van hun 4e tot en met 12e levensjaar naar de lagere school, het zogenaamde primair onderwijs. Als ze 4 zijn starten ze in groep 1, en zo stromen ze door tot groep 8 als ze 12 zijn. Hierna gaat de leerling naar het middelbaar, het voortgezet onderwijs (vo). Welk niveau ze daar volgen, is afhankelijk van het schooladvies vanuit de basisschool.

Een overzicht van de Zeeuwse scholen vind je hier.

Leerlingen gaan van hun vierde tot en met twaalfde levensjaar naar de basisschool, het 'primair onderwijs' (po). Als ze 4 zijn starten ze in groep 1. Groep 8 is het laatste leerjaar van het primair onderwijs. Daarna stroomt een leerling door naar de middelbare school, het 'voortgezet onderwijs' (vo). Het niveau is afhankelijk van het schooladvies vanuit het primair onderwijs.

In Nederland valt ook het speciaal onderwijs (leeftijd 4 - 20 jaar) onder de sector primair onderwijs. 

Meer informatie over het po vind je op de pagina 'Basisonderwijs'.

Het voortgezet onderwijs (vo) is ingedeeld in verschillende stromingen:

VMBO (Voorbereidend Middelbaar Onderwijs), met extra onderverdeling:

  • theoretische leerweg
  • gemengde leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • basisberoepsgerichte leerweg

HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)

VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs)

Praktijkonderwijs, gericht op extra ondersteuning voor de leerlingen.

In de ‘onderbouw’ krijgen de leerlingen de basisvorming. Pas in de ‘bovenbouw’ kiest de leerling voor een bepaalde sector of bepaald interesseveld, en wordt er een specifiek vakkenpakket samengesteld.
 

Meer uitleg over de verschillende stromingen in het middelbaar onderwijs

VMBO duurt 4 jaar en bestaat uit 4 leerwegen. Een leerweg in het VMBO geeft een niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Na 2 jaar onderbouw, kiest de leerling in de bovenbouw voor een bepaalde sector (bijvoorbeeld techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw). Na het halen van het diploma, vergelijkbaar met een diploma 2e graad BSO in België, kan een leerling doorstromen naar de HAVO of kiezen voor een MBO-opleiding (vergelijkbaar met 3e graad TSO of BSO).

HAVO duurt 5 jaar. De onderbouw duurt drie jaar en in de bovenbouw kiest een leerling een studierichting net zoals in het VWO. Een leerling kan met een HAVO-diploma, vergelijkbaar met een diploma na de 2e graad ASO of TSO in België, alsnog verder studeren in het VWO of kiezen voor een HBO-opleiding.

VWO duurt 6 jaar en heeft 2 vormen (gymnasium en atheneum). De onderbouw duurt 3 jaar. Daarna kiest een leerling in de bovenbouw voor een bepaalde studierichting (natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, of cultuur en maatschappij). Een VWO-diploma, vergelijkbaar met een diploma 3e graad ASO in België, geeft toegang tot de universiteit (WO-studie).

Tweetalig onderwijs 
In Nederland zijn er middelbare scholen die een volledig Tweetalig Onderwijsprogramma (TTO) hebben van Nederlands en Engels.

Praktijkonderwijs (pro) richt zich op jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. De opleiding biedt veel praktijkvakken, persoonlijke aandacht en begeleiding. Met als doel om te functioneren in de maatschappij en de arbeidsmarkt op te gaan. Indien mogelijk worden de leerlingen opgeleid voor een diploma mbo-niveau 1, waarmee je opgeleid wordt voor een plaats op de arbeidsmarkt. Sommige leerlingen stromen voor naar een vervolgopleiding op mbo-niveau 2. In Zeeland wordt praktijkonderwijs aangeboden door VO Zeeuws Vlaanderen (Praktijkschool Hulst), Respont, Pontes Pieter Zeeman en Calvijn College.

Meer informatie over het Zeeuwse Voortgezet Onderwijs vind je op de pagina 'Voortgezet Onderwijs'.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt beroepsgerichte opleidingen voor alle sectoren. De meeste opleidingen duren vier jaar. Er is veel aandacht voor de praktijk en werkervaring.

Mbo-opleidingen worden gegeven op vier verschillende niveaus:

  • niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar
  • niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar
  • niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding
  • niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot HBO)

Meer informatie over het mbo vind je op de pagina 'mbo'.

Het hoger onderwijs in Nederland bestaat uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) op de universiteit. Hbo-studenten kunnen een voltijd hbo-opleiding van vier jaar afsluiten met een bachelorgraad. Wo-studenten kunnen deze graad na minimaal drie jaar halen. Daarna kunnen deze wo-studenten in minimaal één jaar hun studie afsluiten met de mastergraad.

Het hbo-onderwijs in Zeeland wordt verzorgd door Hogeschool Zeeland in Vlissingen en Middelburg.

University College Roosevelt (UCR) in Middelburg biedt wetenschappelijk onderwijs aan.

Meer informatie over het hbo vind je op de pagina 'hbo'.

Primair onderwijs
Als leraar in het primair onderwijs (po) verdien je tussen de € 2.678 en € 4.113 bruto per maand. Dit is de inschaling op L10 niveau volgens de cao voor primair onderwijs. Daarnaast heb je recht op vakantietoeslag (8%), een eindejaarsuitkering (6,3%) en een ruime hoeveelheid verlofdagen.

De schaal heeft 15 tredes. In principe stijgt je salaris jaarlijks met één trede.

In het po kun je met extra bevoegdheden doorstromen naar een leraarfunctie in schaal L11 of schaal L12. Het maximumsalaris ligt op € 5.070 bruto per maand. Meer informatie over je salaris in het primair onderwijs vind je op ruimbaanvoorpo.nl.

Voortgezet onderwijs 
Als leraar in het voortgezet onderwijs (LB) verdien je tussen de € 2.747 en € 4.186 bruto per maand. Daarnaast heb je recht op vakantietoeslag (8%), een eindejaarsuitkering (7,4%), reiskostenvergoeding en een ruime hoeveelheid verlofdagen. De schaal heeft 12 tredes. In principe stijgt je salaris ieder jaar met één trede.

Ook ontvang je jaarlijks een opleidingsbudget en een budget van 50 uur die je naar keuze in kunt zetten, bijvoorbeeld voor lestaakvermindering.

In het voortgezet onderwijs kun je met extra bevoegdheden doorstromen naar een hogere lerarenfunctie in schaal LC of LD. Het maximumsalaris ligt op € 5.546 per maand. Meer informatie over je salaris in het voortgezet onderwijs vind je op wordleraarinhetvo.nl.

Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo)
Als leraar in het mbo verdien je tussen de € 2.820 en € 4.218 bruto per maand. Dit is de inschaling als Docent LB. Met extra bevoegdheden is het mogelijk om door te groeien naar een hogere leraarfunctie in schaal LC. inschaling. Het maximumsalaris ligt op € 4.779 per maand

Naast je salaris heb je recht op 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,33%, reiskostenvergoeding en een ruime hoeveelheid verlofdagen per jaar. Meer informatie over je salaris in het mbo vind je op de website van de MBO Raad.

Hoger Beroepsonderwijs (hbo)
Als leraraar in het hbo verdien je tussen de € 2.769 en € 4.892 per maand. Dit is conform schaal 10 of 11 in cao hbo. Naast je salaris ontvang je een vakantietoeslag van 8%, eindejaarsuitkering van 8,3% en reiskostenvergoeding. En natuurlijk een ruime hoeveelheid verlofdagen per jaar.

Alle bovengenoemde salarissen zijn bruto maandbedragen op basis van een fulltime job.

In het onderwijs ontvang je meestal 1 of 2 jaarcontracten en daarna een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer je bevoegd bent kom je hiervoor in aanmerking.

Dat is zeker mogelijk! We verwelkomen je graag op onze scholen. In overleg met het schoolbestuur is het mogelijk om een dag mee te lopen op een school naar keuze. Via de contactgegevens onder het kopje Deelnemers kun je contact opnemen met een school. Of reageer via het contactformulier, dan helpen wij je op weg!

Wil je ervaren hoe het is om als leraar voor de klas te staan, zonder direct te kiezen voor een vaste school of onderwijsgroep? Of graag tijdelijk of flexibel aan de slag? In het primair onderwijs is dat mogelijk door je in te schrijven voor de vervangingspool van TCOZ. Op basis van jouw beschikbare dagen en de regio of scholen waar je wilt werken, word je ingepland op Zeeuwse scholen met een vervangingsvraag. Meer informatie over TCOZ vind je hier.

Tijdelijke vacatures voor het voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs vind je op onze vacaturepagina. Staat jouw vacature er niet bij? Laat op de vacaturepagina mailadres achter voor een vacature-alert, of neem contact op via het contactformulier. We helpen je graag verder! 

Primair Onderwijs
Als je onderwijsbevoegdheid hebt in België en de Vlaamse opleiding ‘leraar kleuteronderwijs’ of ‘leraar lager onderwijs’ hebt behaald, wordt je diploma erkend als bevoegdheid voor het gehele primair onderwijs (leeftijd vier t/m twaalf).

De erkenning van je diploma gebeurt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt ook als het om tijdelijk of incidenteel werk gaat. Meer informatie over diplomawaardering vind je op de website van DUO.

Voortgezet onderwijs en mbo
Je diploma wordt in het vo en mbo nog niet automatisch erkend. Terwijl de erkenningsprocedure loopt, mag je wel al lesgeven in Nederland. Ook word je direct ingeschaald als bevoegd leraar.

De erkenning van je diploma gebeurt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt ook als het om tijdelijk of incidenteel werk gaat. Meer informatie over diplomawaardering vind je op de website van DUO.

Hbo
Met een Vlaams diploma mag je aan de slag op het hbo, mits aan de reguliere eisen aan werken in het hbo wordt voldaan. Er is geen speciale omzetting nodig. 

Om als leraar te werken, heb je altijd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) of het Belgische equivalent nodig. Voor Belgische leerkrachten is dit het vroegere ‘attest van goed gedrag en zeden’, een uitreksel van je strafblad.

Voor een contract in het voortgezet onderwijs en mbo mag je je Belgische attest gebruiken. 

Om les te kunnen geven in het primair onderwijs, moet je een VOG in Nederland aanvragen.

Voor je diploma-erkenning en indiensttreding mag het attest of je VOG in beide gevallen niet ouder zijn dan 6 maanden.

Er zijn verschillende zaken om rekening mee te houden als je als Belg in Nederland werkt. Denk aan belasting, mutualiteit en pensioen. Het grensinfopunt helpt je hierbij en maakt het overzichtelijk. Als je je persoonlijke situatie invult, krijg je direct advies.

We vertellen je er graag over op onze pagina Wonen in Zeeland. Op de website Zeeland Land in Zee, vind je alle informatie over Wonen, Werken en Leven in Zeeland. 

 

De website van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen informeert je over wonen en werken in Zeeuws Vlaanderen.