Duurzame inzetbaarheid

Het Zeeuwse onderwijs heeft fantastische medewerkers en wij geloven dat mensen het grootste kapitaal zijn van iedere onderneming. Het behouden van medewerkers is dan ook waar we graag in willen investeren. Nergens is het percentage burnout onder jonge medewerkers zo hoog als in het onderwijs, daarnaast is ongewenst gedrag een terugkerend topic zowel in de media (denk aan the Voice), maar ook op scholen zelf.  Dit zijn signalen waarop we moeten én willen anticiperen. Lesgeven in Zeeland heeft daarom een gratis programma aangeboden dat aansluit op deze thema’s voor alle Zeeuwse onderwijsinstellingen. 

Waarom hebben we deze trainingen georganiseerd? 

Binnen het programma regionale aanpak personeelstekort (RAP) willen we nadrukkelijk aandacht geven aan ‘toekomstbestendig en duurzaam werken in het Zeeuwse onderwijs’. Naast aandacht voor werving en scholing is het van groot belang medewerkers te behouden. We richten ons vanuit dit project op behoud van medewerkers door activiteiten te ontplooien gericht op een verbetering en borging van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met het aanbieden van een (gratis) programma op het gebied van twee actuele thema’s leggen we de focus op duurzame inzetbaarheid. Dit programma is bedoeld voor alle collega's uit het onderwijs in de regio Zeeland. 

Om integrale thema’s aan te kunnen wijzen hebben Scalda en Mondia diverse onderzoeksresultaten benoemd als input. Voor dit onderzoek is er uitsluitend een vergelijking gemaakt van de MO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) resultaten van beide partijen om integrale en actuele thema’s te bepalen. Uiteraard is hier ook rekening gehouden met maatschappelijk actuele thema’s. Op deze resultaten is het programma gebaseerd.