Zeeuws Inductieprogramma

Het aantal startende leraren dat vroegtijdig het voortgezet onderwijs verlaat is hoog. Binnen vijf jaar heeft ruim 30% het voortgezet onderwijs alweer verlaten. Dat zijn zorgwekkende cijfers, zeker met oog op het oplopende lerarentekort. Het is dan ook van groot belang om de professionele doorgroei van beginnende leraren te bevorderen en voortijdige beroepsuitval terug te dringen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat een goede en intensieve coaching en begeleiding van startende leraren de kans dat een leraar vroegtijdig uitvalt kleiner maakt. De werkgroep “ZeeUWs inductieprogramma”, bestaande uit vertegenwoordigende schoolopleiders van 7 verschillende Zeeuwse scholen (VO en MBO) en een vertegenwoordigster van de ZAOS, heeft vanuit het Project RAP de opdracht gekregen om een “evidence-based” inductieprogramma samen te stellen dat als leidraad gebruikt kan worden op de VO- en MBO-scholen in Zeeland.