Wat is het innovatiefonds?

Het innovatiefonds is onderdeel van de Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs in Zeeland. Vanuit scholen zijn er veel innovatieve ideeën die bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort. De kwaliteit van het onderwijs verbeteren of werkdruk verminderen en daardoor het werken binnen het onderwijs aantrekkelijker maken, zijn ook onderwerpen voor innovaties. Deze ideeën kunnen nu financieel ondersteund worden vanuit het innovatiefonds zodat het niet blijft bij goede ideeën. Zo kunnen wij in Zeeland toekomstbestendig en duurzaam werken!

Wie komt er in aanmerking?

Heb jij, als leraar, schooldirecteur of assistent, een goed idee voor een project, pilot of onderzoek maar kan de school waarvoor je werkt dit niet helemaal zelf bekostigen? Dan kun je een aanvraag indienen.

Hoe loopt een aanvraag?

Heb je een goed idee dat bijdraagt aan innovaties in het onderwijs en zou je dat, eventueel met hulp, willen uitvoeren? We helpen je graag om je idee verder uit te werken in een aanvraag. Criteria waar de aanvraag aan dient te voldoen staan hieronder beschreven. Mail je idee of vraag naar management@lesgeveninzeeland.nl dan nemen wij contact met je op om met je mee te denken en te ondersteunen bij een aanvraag. We kunnen je dan ook een format mailen waarin je eenvoudig je aanvraag kunt invullen. 

Na het besluit over toekenning, nemen we via Lesgeven in Zeeland weer contact met je op.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor financiering uit het innovatiefonds?

Het idee draagt bij aan het verminderen van het lerarentekort en/of verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, verminderen van de werkdruk, het aantrekkelijker maken om in het onderwijs te werken.

De aanvraag bestaat uit:

  1. Een korte omschrijving van het doel
  2. Een korte omschrijving van de activiteiten
  3. De bijdrage die wordt gevraagd en waar deze aan wordt besteed
  4. Een omschrijving van de invulling van hoe de cofinanciering eruit ziet (50% van de totale begroting kan gefinancierd worden, de andere 50% dient door de organisatie bijgedragen te worden. Dit kan ook door het beschikbaar stellen van middelen en uren)
  5. Een tijdspad
  6. De manier waarop je andere scholen wilt informeren over de uitvoering en resultaten
  7. Een verantwoording in de vorm van bijvoorbeeld een fotoverslag, filmpje of interview dat te gebruiken is op de website van LesgeveninZeeland.nl

Heb je nog andere vragen over het innovatiefonds? Stuur gerust een mailtje naar info@lesgeveninzeeland.nl of management@lesgeveninzeeland.nl