Wat is het innovatiefonds?

De komende twee schooljaren gaan we als onderwijs in Zeeland aan de slag met de Regionale Aanpak Personeelstekort vanuit een subsidie van het ministerie van OCW. Vanuit deze subsidie worden de krachten gebundeld om zo het personeelstekort in het Zeeuwse onderwijs tegen te gaan. Vanuit scholen zijn er veel innovatieve ideeën die bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort. Deze ideeën kunnen financieel ondersteund worden doordat het innovatiefonds in het leven is geroepen. Zo kunnen wij in Zeeland toekomstbestendig en duurzaam werken!

Wie komt er in aanmerking?

Heb jij een goed idee voor een pilot waarmee je bij kunt dragen aan het terugdringen van het leraren tekort, maar kan de school waarvoor je werkt dit niet helemaal zelf bekostigen? Dan kun je een aanvraag indienen!

Hoe loopt een aanvraag?

Heb je een goed idee en draagt het bij aan het verminderen van het lerarentekort? We zien graag je aanvraag verschijnen! Criteria waar de aanvraag aan dient te voldoen staan hieronder beschreven. Mail je aanvraag naar management@lesgeveninzeeland.nl en in december en april wordt besloten of er aan jouw idee financiële middelen toegekend kunnen worden. Dien je aanvraag dus voor deze momenten in! Na het besluit wordt via Lesgeven in Zeeland weer contact met je opgenomen.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor financiering uit het innovatiefonds?
  1. De pilot draagt bij aan het verminderen van het lerarentekort
  2. De aanvraag bestaat uit:
  3. Een korte omschrijving van het doel van de pilot
  4. Een korte omschrijving van de activiteiten van de pilot
  5. De bijdrage die wordt gevraagd en waar deze aan wordt besteed
  6. Een omschrijving van de invulling van hoe de cofinanciering eruit ziet (50% van de totale begroting kan gefinancierd worden, de andere 50% dient door de organisatie bijgedragen te worden. Dit kan ook door het beschikbaar stellen van middelen en uren)
  7. Een tijdspad
  8. De bereidheid om andere scholen te informeren over de pilot
  9. Een verantwoording in de vorm van bijvoorbeeld een fotoverslag, filmpje of interview dat te gebruiken is op de website van LesgeveninZeeland.nl

Heb je nog andere vragen over het innovatiefonds? Stuur gerust een mailtje naar info@lesgeveninzeeland.nl of management@lesgeveninzeeland.nl