Over ons

LesgeveninZeeland.nl is een initiatief van het Zeeuwse onderwijs. We werken samen vanuit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Samen slaan we de handen ineen met het project Regionale Aanpak Personeelstekort.

Onze gezamenlijke ambitie

Vanuit het Zeeuwse onderwijs hebben we één duidelijke ambitie: ‘In Zeeland wordt kwalitatief goed, duurzaam en toekomstgericht onderwijs geboden ten behoeve van een ononderbroken ontwikkeling van jonge kinderen tot jongvolwassenen.’ Onze onderwijsprofessionals hebben hierin een sleutelrol. 

Daarom investeren we in breed inzetbare leraren en pedagogisch medewerkers. Als onderdeel van professionele teams helpen zij onze leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Innovatief onderwijs is hierin onmisbaar. Deze gezamenlijke, Zeeuwse aanpak is uniek en helpt om lerarentekort tegen te gaan. Een samenwerking waarbij iedere organisatie zijn diversiteit en vrijheid behoudt, is ons uitgangspunt. 

Wil je meer informatie? Kijk dan bij onze FAQ, download de infographic of neem contact met ons op.

Onze scholen

Deelnemers in het basisonderwijs: 
Albero, ABS Middelburg, Archipel, Auris de Kring, cbs Op Dreef, Colon, Escaldascholen, LEV (GPOWN), Onderwijsgroep Perspecto, Obase, Octho, Omnis, Onze Wijs, Ozeo, Prisma, ProBaz, Radar, Scoba, SKOH, SOM, VPCO Tholen, Vrijeschool Zeeland, TCOZ. 

Deelnemers in het voortgezet onderwijs: 
Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen, Stichting Christelijke scholengemeenschap Walcheren (CSW), Stichting Scholengroep Pontes, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Mondia Scholengroep, Stichting Calvijn College, Stichting Christelijk voortgezet onderwijs Zeeland, Ostrea, Ozeo.

Deelnemers middelbaar beroepsonderwijs:
Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Scalda, Hoornbeeck College.

Deelnemers hoger beroepsonderwijs:
HZ University of Applied Sciences, Opleidingsschool Zuidwest, Zeeuwse Academische Opleidingsschool ZAOS.

Opleiders voor Zeeland

Primair onderwijs
HZ University of Applied Sciences (pabo, incl. diploma voor openbaar, protestants christelijk en rooms-katholiek basisonderwijs) en Driestar Hogeschool (reformatorisch basisonderwijs) leiden pabostudenten op. Via HZ University of Applied Sciences word je als pabostudent opgeleid binnen de Opleidingsschool Zuidwest, een samenwerkingsverband van het Zeeuwse primair onderwijs, HZ University of Applied Sciences en Scalda. In plaats van een traditionele stage naast theorielessen op de pabo, werkt de Opleidingsschool Zuidwest met een concept van werkplekleren, waarbij praktijk en theorie hand in hand gaan.

Meer informatie over de pabo- of lerarenopleiding op reformatorische grondslag vind je op endanbenjeleraar.nl.

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) begeleidt je (in samenwerking met diverse hogescholen) tijdens je lerarenopleiding voor het Zeeuwse vo en mbo. Zij bieden maatwerktrajecten aan en denken met je mee als je bijvoorbeeld een zij-instroom traject wilt volgen. Via ZAOS kun je ook je eerstegraadsbevoegdheid halen. 

Hoger beroepsonderwijs
Om als leraar te werken in het hbo heb je een master nodig in jouw vakgebied. Als je aan de slag gaat als docent op het hbo, biedt de HZ zelf, indien nodig, een eenjarige opleiding aan voor je Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden (BDB).