Kim

Als zij-instromer is Kim de Maat het onderwijs ingerold, maar voordat ze de stap naar het basisonderwijs maakte, trok het onderwijs al aan. ‘Ik ben afgestudeerd aan de hogeschool, aan de opleiding pedagogiek. Hier heb ik de algemene beroepen variant gedaan en daarnaast heb ik ook de lerarenvariant gevolgd en afgerond. Na mijn opleiding heb een aantal jaar gewerkt bij het ROC Westerschelde op de opleiding SPW. In die periode ben ook aan de slag gegaan bij MEE Zeeland als praktisch pedagogisch gezinsbegeleider.’ Na de geboorte van haar eerste zoon besluit Kim om bij één werkgever verder te gaan. Bij MEE Zeeland heeft ze
hierna ouders van kinderen met een beperking ondersteund, maakte ze deel van het VTO team en is ze schoolmaatschappelijk werkster geweest van het ZMLK onderwijs.t atque.

De route naar het onderwijs

Het opzeggen van haar baan bij het ROC was voor Kim destijds een logische keuze: ‘In de periode dat ik bij het ROC werkte, vond ik zelf dat ik te weinig praktijkervaring had. Ik wilde graag meer praktijkervaring opdoen, alvorens ik voor de klas zou staan, zeker binnen het beroepsonderwijs. In de periode bij MEE Zeeland ben ik vaak op scholen geweest en heb veel leerlingen mogen begeleiden. Daar ben ik ook altijd met heel veel plezier geweest.’ Helaas liep hierna alles anders dan gepland… Kim kreeg een auto ongeluk en na twee jaar revalidatie bleek dat ze haar functie binnen MEE Zeeland niet meer kon vervullen. ‘Na mijn revalidatie periode heb ik een HBO opleiding kindertherapie gevolgd, met de achterliggende gedachte op een praktijk op te starten, maar ook om actuele kennis op te doen. In die periode kwam het zij instroomtraject op mijn pad. Omdat ik altijd als graag binnen scholen werkzaam ben geweest, was dit voor mij een mooie kans.’ En zo begon Kim aan haar zij-instroomtraject. ‘De start van de opleiding en het moment dat ik aangenomen werd in het primair onderwijs zijn gelijktijdig gegaan. Perspecto heeft mij aangenomen, als de HZ mij geschikt vond voor dit traject. Voor de start kreeg ik een assessment, daarna kon ik direct starten.’ 

De opleidingsperiode

Het opleidingstraject van Kim duurde twee jaar, waarbij toetsen en opdrachten gemaakt moesten worden, maar waarbij het opdoen van praktijkervaring centraal staat. ‘In deze twee jaar moest ik 4 bouwen doorlopen: kleuters, groep 3, middenbouw, bovenbouw. Elk bouw werd afgerond met een beoordeling vanuit de HZ. De combinatie tussen werken en leren was pittig. Als ik terugkijk op de afgelopen 2 jaar stond mijn gehele leven in teken van deze opleiding. Elk vrij moment zat ik achter de computer. Óf lessen voorbereiden voor de klas, te leren, óf opdrachten uit te werken voor de opleiding. De kinderen zeiden op een gegeven moment: “Zit je nu weer achter die computer, wanneer ben je nu eindelijk eens klaar.” Ondanks dat heb ik er absoluut geen spijt van. Het was ook een interessante periode, met heel veel uitdagingen, maar ook met veel plezier.’ Nu ze haar opleiding heeft afgerond staat ze drie dagen voor de klas voor groep 6 en 8 bij de Wereldboom in Hulst. Maar, ze heeft zeker niet het idee dat ze in het diepe gegooid wordt. ‘Vanuit Perspecto worden startende leerkrachten begeleid, waarbij een aantal keer per jaar klassenbezoeken gepland zijn die dan besproken worden. Maar daarnaast heb ik ook het gevoel dat ik heel goed begeleid wordt binnen de school zelf. Van mijn duo leer ik erg veel, tijdens mijn opleiding heb ik met haar steun ook de bovenbouw afgerond.’