Mieke

Zij-instroomtraject |Torenberg Zaamslag | Pedagogiek in Tilburg | Groep 5 en groep 3

Bijzondere start

Nu is Mieke juf op de Torenberg in Zaamslag, maar zo is ze haar loopbaan niet begonnen. "Na de HAVO heb ik de opleiding Pedagogiek gedaan in Tilburg. Hierna ben ik weer terug naar Zeeland gekomen, maar kon ik geen passend werk vinden. Toen kwam er een vacature voorbij voor een onderwijsassistent op het Taal Expertise Centrum (TEC) en heb ik hier meteen op gesolliciteerd. Ik hielp mee met het voorbereiden van de lessen en met het begeleiden van de leerlingen bij het leren van de Nederlandse taal. Wanneer er iemand ziek was en er was geen vervanging, kwam ik ook wel eens zelfstandig voor een kleine groep te staan. Ik merkt dat ik dit toch best wel heel leuk vond en dat het me ook goed af ging. Tijdens deze baan is mijn enthousiasme voor het werken in het onderwijs ontstaan." 

Nu is Mieke leerkracht. Twee dagen voor groep 5 en twee dagen voor groep 3. Haar enthousiasme voor het onderwijs komt voort uit veel verschillende aspecten: "Het geeft veel voldoening om kinderen iets bij te leren en ze hun talenten te laten ontdekken. Elk kind is anders en elke dag is anders, waardoor het onderwijs zeker nooit saai is! Ook vind ik de nieuwsgierigheid van de kinderen leuk. Ze willen van alles weten en ontdekken. Aan ons de taak om de omgeving te creëren waarin ze dat ook kunnen doen. In het lesgeven aan kinderen streef ik er ook zeker naar om met iedere leerling een band op te bouwen. Een veilige en vertrouwde omgeving is naar mijn mening de basis voor een kind om tot leren te komen." 

Zij-instroomtraject

Nadat Mieke erachter kwam dat ze het voor de klas staan toch wel erg leuk vond, is ze zich in het zij-instroomtraject gaan verdiepen. "Vanuit de ervaring die ik opgedaan had als onderwijsassistent bij het TEC, ben ik aangenomen bij de Torenberg als onderwijsassistent. Omdat ik zelfstandig les gaf aan de helft van de groep, ontstond het idee om de PABO te gaan volgen. Dit idee kwam vanuit Probaz, maar ik was hier zelf ook wel geïnteresseerd in. Dat ik via het zij-instroomtraject kon werken en leren tegelijkertijd was een groot voordeel." 

En hoe het zit met de inhoud van de opleiding? "Het is een opleiding op maat waardoor je zelf je tempo kunt bepalen, maar die je ook binnen twee jaar afgerond dient te hebben. De stages duren ongeveer een halfjaar per onder-, midden- of bovenbouw. Omdat het mogelijk is dat de ene groep je beter afgaat dan de andere groep is het ook mogelijk dat je de ene stage sneller afrond dan de ander." 

De opleiding ziet er erg divers uit, zo vertelt ze verder: "Je krijgt één begeleider die langskomt op je stageschool. Deze begeleider geeft feedback op de lessen die je geeft en komt 2/3 keer langs per stageklas. Naast de stages krijg je opdrachten voor verschillende vakken. Je krijgt vakken als Nederlands, Rekenen, Schrijven, Wereldoriëntatie, maar ook vakken als Muziek, Beeldende Vorming en Bewegingsonderwijs. Hiernaast zijn er literatuuropdrachten. Dit zijn verslagen die je maakt aan de hand van verschillende boeken met onderwerpen die van belang zijn als je in het onderwijs werkt." 

Wel is er één ding waar je rekening mee moet houden als je aan het zij-instroomtraject begint. Mieke legt uit: "Er zijn weinig gezamenlijke bijeenkomsten op de opleiding zelf, dus er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht." Daarnaast worden er natuurlijk ook toetsen afgenomen. "De bekendste toetsen zijn wel de rekentoetsen. Deze worden door veel studenten ervaren als moeilijk. En dat zijn ze naar mijn mening ook! Een tip is dan ook om hulp te vragen aan docenten en aan collega’s die in de desbetreffende bouw staan waar de toets over gaat."

Miekes ervaring is dat de zij-instroom opleiding niet iets is ‘wat je er zomaar even bij doet’. "Ik had het geluk dat ik enkele vrijstellingen kreeg vanwege mijn vooropleiding Pedagogiek. Maar alsnog vond ik het flink aanpoten om naast het werken ook nog allemaal verslagen te typen en toetsen te leren. Ik heb de opleiding ervaren als goede aanvulling op de ervaring die ik had in het onderwijs en de kennis en vaardigheden die ik heb verkregen vanuit de opleiding Pedagogiek. Doordat ik stage heb gelopen in iedere bouw kreeg ik in 2 jaar een duidelijk beeld van de leerlijnen vanaf groep 1 tot en met groep 8. Ook vond ik het fijn dat ik het in 2 jaar heb kunnen afronden." 

Ondertussen heeft ze haar zij-instroomtraject afgerond. Gelukkig werd ze hierna niet in het diepe gegooid. "Na de opleiding ben je 'startende leerkracht'. Ik heb een mentor aangewezen gekregen waar ik mijn vragen aan kan stellen. Dit is een collega. Ook krijg ik begeleiding van de directrice van de school waar ik werkzaam ben en is er Probaz-breed een Schoolopleider aangesteld.  Er zouden dit jaar 3 bijeenkomsten zijn waarin verschillende onderwerpen worden besproken. Dit is nu helaas niet door gegaan vanwege corona. Naast de begeleiding van de mentor, de directrice en de Schoolopleider van Probaz krijg ik natuurlijk ook hulp van mijn collega's en mag ik hen ook vragen stellen. Ik werk in een fijn team waarin collega's behulpzaam zijn naar elkaar toe." 

Maar het allerleukste van het onderwijs? "Het blijft zich altijd vernieuwen. Ook nu ik klaar ben met de opleiding is er nog genoeg te leren in het vak als leerkracht!"