Aan het woord - Sarina Salomé

Nu alle scholen zijn gesloten vanwege de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden, betekent dat lesgeven op afstand. We volgen komende tijd een aantal docenten, juffen en meesters. Ze vertellen over deze bijzondere situatie, welk effect dat heeft op hun vak en geven ons een kijkje achter de schermen.

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Sarina Salomé en ik werk op basisschool de Torenberg in Zaamslag. Hier geef ik de hele week les aan groep 4/ 5. Drie dagen heb ik alleen groep 4 en bij de andere 2 dagen komt een deel van groep 5 erbij. Het is dus een gezellige maar, met 30 kinderen, ook een volle klas! Dit doe ik op deze school nu 2 jaar met veel plezier.

 

“Inmiddels zijn we een beetje gewend geraakt aan deze gekke situatie.”

 

Hoe is de situatie bij jullie?
Inmiddels is de hectiek een beetje gezakt en is iedereen een beetje gewend geraakt aan deze gekke situatie. We zijn nu een paar weken verder, maar de eerste weken moest ik er echt inkomen. Je moet aan veel dingen denken en met het team van alles afspreken; hoe gaan we het doen en hoe gaan we contact houden? We zijn best wel een kleine school, we hebben te maken met 12 leerkrachten, dan kom je makkelijker tot een besluit. We waren er dus snel uit en besloten om twee keer per dag met de kinderen bezig te zijn. Dit houdt in dat we iedere ochtend om kwart over 9 even kletsen en de kinderen instructie meegeven. Om half 12 vindt online de afsluiting van de dag plaats. Dan blikken we bijvoorbeeld terug op een moeilijke opdracht, doen we een dictee of spelletje en of ik geef een opdracht voor de middag mee.

 

“Naast hulpvragen sturen ouders ook leuke foto’s van de situatie, bijvoorbeeld van kinderen die lekker bezig zijn.”

 

Zo zijn we elke dag tot 12 uur online, dat doen we via het programma Zoom. Dan kunnen de leerlingen inloggen en vragen stellen. Af en toe ga ik met een groepje in een video gesprek om hen extra instructie te geven. De rest van de klas gaat dan al verder aan de slag. Zo kunnen de lessen doorgaan, maar dan online. Je hoopt dat alle opdrachtjes en schoolwerk wordt gemaakt, maar je hebt er natuurlijk weinig zicht op. We werken veel in werkboeken en dus minder op de computer. Dat is toch wel lastig en we moeten vertrouwen op de ouders. Zij moeten het werk veelal nakijken, daar gaan we in ieder geval vanuit. Om de ouders te ondersteunen hierin, krijgen ze nakijkboekjes of vellen. Ouders sturen ons dan ook regelmatig vragen, dan snappen ze iets bijvoorbeeld niet en hebben hulp nodig bij het nakijken. We hebben een schoolapp en daar kunnen ze al deze vragen stellen of foto’s sturen. We merken dat elke ouder daar heel actief in is. Zo sturen ze naast hulpvragen ook leuke foto’s van de situatie, bijvoorbeeld van kinderen die druk bezig zijn met hun opdrachten of van het eindresultaat van een leuke knutselopdracht. Onlangs hebben we speciaal moment voor de ouders ingepland. We waren toen beschikbaar in Zoom zodat ouders daar extra vragen konden vragen stellen of videobellen met ons. 

We zijn ook gestart met online lezen en dat pakt erg goed uit. Kinderen zwak lezen hebben extra boekjes gekregen om het lezen op gang te blijven houden. Omdat ouders het soms te druk hebben om samen deze boekjes te lezen, hebben wij aangeboden dit op te pakken. De onderwijsassistent leest met deze leerlingen een-op-een via Zoom.  Dit gaat goed en we zien dat de concentratie hoog blijft op deze manier. 
 

Wat vinden de kinderen ervan?
Ik vind dat het erg goed gaat, de kinderen lekker aan de slag en ze doen allemaal goed hun werk. Voor elke week maak ik een planning en ik heb tot nu toe geen commentaar gehad; of het misschien te veel of juist te weinig is. Dus ik ga ervan uit dat ze allemaal hun opdrachten maken. Tijdens het online moment op de dag hebben ze het vaak al af! Via Zoom kunnen de kinderen zelf vragen stellen, maar we zien dat ze dit nog niet veel doen. Daarom probeer ik zelf gericht vragen te stellen; gaat het goed? Begrijp je de opdracht? Kun je er mee aan de slag? 


We werken veel in werkboeken, maar er zijn ook een aantal vakken online beschikbaar. Taallessen maken we nu online, en ook de weektaak van rekenen ook. Hierin komt de lesstof en verwerking van de sommen die we in de online les hebben gemaakt naar voren. Dan kan ik goed zien of de kinderen het wel of niet begrijpen. Verder zijn er extra spelletjes voor taal en rekenen beschikbaar, denk aan Squla spelling oefenen sites, muiswerk. Hier maken we ook gebruik van. 
 

“Lekker kletsen en contact maken - die momentjes mis je allemaal.”

 

Hoe ervaar je zelf deze nieuwe situatie?
Het is anders en het is eigenlijk een hele rare situatie. Je ziet de kinderen niet en je ziet hun reacties niet. Je weet dat ze bezig zijn, maar je hebt hier geen zicht op en dat maakt het een aparte situatie. Om eerlijk te zijn hoop ik dat het niet lang meer duurt…  Je hebt de kinderen toch veel liever in de klas. Dan kun je lekker kletsen en contact met ze maken. Die momentjes mis je allemaal. Natuurlijk maak je online contact en maak je elke dag een praatje met elkaar, maar een online programma is ook niet alles. Dit is toch afstandelijker en de verbinding werkt niet altijd mee. Maar ondanks dat het niet ideaal is, kunnen we hier gelukkig gebruik van maken. Ook de kinderen zitten liever op school, ook zij missen elkaar en zouden graag weer samen spelen. Dus ook voor de kinderen wil je graag dat alles weer normaal wordt. Maar dan moet het natuurlijk wel veilig zijn, dat is het belangrijkste.

 

Heb je een tip of advies? 
Voor collega’s: ga door met wat jij denkt dat het beste is om te doen in deze situatie. Blijf veel met elkaar overleggen en wissel ervaringen en kennis uit. Hoe pak jij dit aan? Welke opdrachten voor leerlingen kunnen we uitwisselen met elkaar? Help elkaar op weg! Voor ouders: lukt iets niet en raakt je kind gefrustreerd? Dan is het niet erg om even pauze te nemen of te stoppen. Maak er geen ruziemoment van en houd het leuk met elkaar. Dan is het makkelijker vol te houden.