Lesgeven in Zeeland...

Is het initiatief van het Zeeuwse onderwijs. Samen slaan we de handen ineen om het personeelstekort in het onderwijs aan te pakken. Maar hoe doen we dat eigenlijk?

Aanpak lerarentekort in Zeeland

Samen slaan we de handen in een met het project Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). Dit doen we vanuit een samenwerking tussen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Zo kan in Zeeland kwalitatief goed, duurzaam en toekomstgericht onderwijs aangeboden worden wat de ontwikkeling van jonge kinderen tot jongvolwassenen tot bloei laat komen. 

En jullie, onderwijsprofessionals, spelen hier de belangrijkste rol in! 

We investeren in leraren, pedagogisch medewerkers en ondersteunend onderwijspersoneel dat voorbereid is op de toekomst van het onderwijs. Zo kunnen jullie bijdragen aan de optimale ontwikkeling van de leerlingen. Innovatief onderwijs is hierin onmisbaar. 

Deze gezamenlijke, Zeeuwse aanpak is uniek en helpt het lerarentekort tegen te gaan. 

De komende twee schooljaren gaan we als onderwijs in Zeeland aan de slag met de Regionale Aanpak Personeelstekort vanuit een subsidie van het ministerie van OCW. Hieruit worden een Zeeuws Informatiepunt, wervingsprojecten, opleidingskansen voor personeel en een innovatiefonds opgericht. Alle Zeeuwse scholen kunnen een beroep doen op deze onderwerpen vanuit Lesgeven in Zeeland. Met deze nieuwsbrief willen we jullie periodiek op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. 

Heb je vragen? Dan kun je terecht bij Jaco Klink, Saskia Szarafinski of Rob Kotzebue, projectleiders RAP

Lesgeven in Zeeland bestaat uit drie deelprojecten. Werven, leren en werken. Waar elk deelproject zich op richt is hieronder te lezen in de infographic:

Vind je het leuk om meer over deze drie onderwerpen te weten te komen? Werven wordt in deze nieuwsbrief verder uitgelicht! Leren en werken is onderdeel tijdens de gesprekstafel op 8 oktober van Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Schrijf je hier in!