Gevonden bedrijven: 65

CBS Op Dreef

Samen leren (samen)levenCBS ‘Op Dreef’ is een basisschool voor alle kinderen, in Bruinisse. Bij CBS ‘Op Dreef’ staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars talenten. We doen dat vanuit christelijke kernwaarden als saamhorigheid, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen onze kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Kennis van traditionele schoolvakken als taal, rekenen, spelling en lezen gaan hand in hand met 21e Eeuwse vaardigheden als kritisch denken, opzoeken, omgaan met nieuwe media, creativiteit en overleggen. 

Stichting Archipel Scholen

Archipel Scholen verzorgt het openbaar primair onderwijs voor bijna 2.500 leerlingen op 18 scholen in de Zeeuwse gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. Archipel Scholen staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind.Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers.Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen.

Stichting Respont

Respont biedt vanuit samenwerkingsscholen onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont ondersteuning aan scholen en leerkrachten op orthopedagogisch en/of orthodidactisch gebied.Respont heeft dertien scholen in drie regio’s, namelijk de Bevelanden /Tholen,  Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Onder Respont ressorteren vier speciale scholen voor basisonderwijs, drie scholen voor praktijkonderwijs en zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.Bij Respont werken zo'n 420 personen voor meer dan 1500 leerlingen. 

Vrije School Zeeland

De Vrije School Zeeland is een basisschool op antroposofische grondslag, gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Dat betekent onder andere dat wij leren met hoofd, hart en handen.  De school heeft momenteel ruim 200 leerlingen en een enthousiast, betrokken docententeam. De school werkt samen met antroposofische kinderopvang Madelief (peutergroep) en BSO de Buitenkans.

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst bestaat uit drie katholieke basisscholen in regio Hulst: Sint Willibrordus, Moerschans en Nobelhorst. De drie scholen tellen samen ruim 50 medewerkers. Zij zorgen voor een uitdagende, leerrijke omgeving voor ruim 500 leerlingen.SKO Hulst werkt samen met de kinderopvang en de peuterspeelzalen die aan onze scholen zijn verbonden of dichtbij zijn gehuisvest. Het doel hiervan is een naadloze aansluiting van de (voorschoolse) opvang op de basisschool.Daarnaast hebben de vier andere Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en SKO Hulst de handen ineen geslagen, voor met name werving van nieuwe medewerkers.   

ABS Middelburg

ABS Middelburg is een kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar in de binnenstad.  Vanuit onze 5 P's werken wij aan kwalitatief goed onderwijs en goede opvang:Puur+Passie+Persoonlijk= Prestatie naar vermogen en Plezier.

De Sterrenpracht

Onze school De Sterrenpracht staat in het mooie Axel in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Binnen de regio zijn we uniek in onze christelijke identiteit met de Bijbel als basis. We zijn een streekschool. In ons goed verzorgde schoolgebouw werken we met veel plezier aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We zijn als school volop in ontwikkeling.

VPCO Tholen

Binnen VPCO Tholen zijn er vier scholen die vanuit hun protestants-christelijke identiteit goed onderwijs geven aan hun leerlingen.Scholen die hun leerlingen een stevig fundament geven voor het vervolgonderwijs en om als volwaardig persoon verantwoordelijkheid te nemen en te dragen binnen onze maatschappij, vol met geloof, hoop en liefde.

Auris College Goes

Auris College GoesVoortgezet Speciaal Onderwijs voor Cluster 2onderdeel van Koninklijke Auris Groep 

Julianaschool

De Julianaschool is een dorpsschool, gelegen midden in Krabbendijke.Elke dag bezoeken zo’n 280 leerlingen onze school. Het team bestaat uit 35 enthousiaste collega’s. De school gaat uit van de Gereformeerde Gemeente.Elke dag mag de Bijbel open gaan en het onderwijs hieruit willen weleidend laten zijn in ons handelen.