Gevonden bedrijven: 44

School met de Bijbel

De School met de Bijbel is een christelijk-reformatorische school op het eiland Schouwen-Duiveland.

Calvijn College

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap in Zeeland met een breed onderwijsaanbod van pro tot en met gymnasium, zeven locaties en ruim drieduizend leerlingen.Typisch Calvijn College is: een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere, christelijke identiteit. Dit uit zich in persoonlijke aandacht en maatwerk. De school richt zich naast opleiding nadrukkelijk op vorming en reikt leerlingen uitdaging en ondersteuning aan die bij hen past. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheden, tegelijk leren we sámen. Zie ook https://www.calvijncollege.nl/werken-bij/vacatures

Mondia Scholengroep

De Mondia Scholengroep biedt haar leerlingen volop mogelijkheden om zich, met al hun talenten, actief te ontwikkelen. Wij bieden daarvoor een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving waar respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving centraal staan.De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving. Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.

Stichting Escaldascholen

De vijf scholen die Stichting Escaldascholen samenbrengt, bieden een afgewogen vorm van openbaar onderwijs. Kinderen zijn bij ons ongeacht geloof, huidskleur of afkomst allemaal even welkom. Openbaar onderwijs zien wij als ontmoetingsonderwijs, waar kinderen leren met, van en over elkaar. Waar ze de ander leren respecteren. Voor nu en in de toekomst.Als overkoepelend geheel kan Stichting Escaldascholen de uitdaging om goed en levensvatbaar onderwijs te (blijven) bieden in het buitengebied vol vertrouwen aangaan. Wij onderwijzen niet alleen over het belang van samen leven en respect, we passen deze zelfde normen en waarden toe op ons eigen functioneren. Samen staan we sterk, om alle uitdagingen die op ons pad komen aan te pakken. De som van het geheel maakt het verschil.

CBS Op Dreef

Samen leren (samen)levenCBS ‘Op Dreef’ is een basisschool voor alle kinderen, in Bruinisse. Bij CBS ‘Op Dreef’ staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars talenten. We doen dat vanuit christelijke kernwaarden als saamhorigheid, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen onze kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Kennis van traditionele schoolvakken als taal, rekenen, spelling en lezen gaan hand in hand met 21e Eeuwse vaardigheden als kritisch denken, opzoeken, omgaan met nieuwe media, creativiteit en overleggen.

Stichting Archipel Scholen

Archipel Scholen verzorgt het openbaar primair onderwijs voor bijna 2.500 leerlingen op 18 scholen in de Zeeuwse gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. Archipel Scholen staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind.Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers.Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen.

Stichting Respont

Respont biedt vanuit samenwerkingsscholen onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont ondersteuning aan scholen en leerkrachten op orthopedagogisch en/of orthodidactisch gebied.Respont heeft dertien scholen in drie regio’s, namelijk de Bevelanden /Tholen,  Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Onder Respont ressorteren vier speciale scholen voor basisonderwijs, drie scholen voor praktijkonderwijs en zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.Bij Respont werken zo'n 420 personen voor meer dan 1500 leerlingen. 

Vrije School Zeeland

De Vrije School Zeeland is een basisschool op antroposofische grondslag, gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Dat betekent onder andere dat wij leren met hoofd, hart en handen.  De school heeft momenteel ruim 200 leerlingen en een enthousiast, betrokken docententeam. De school werkt samen met antroposofische kinderopvang Madelief (peutergroep) en BSO de Buitenkans.

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst bestaat uit drie katholieke basisscholen in regio Hulst: Sint Willibrordus, Moerschans en Nobelhorst. De drie scholen tellen samen ruim 50 medewerkers. Zij zorgen voor een uitdagende, leerrijke omgeving voor ruim 500 leerlingen.SKO Hulst werkt samen met de kinderopvang en de peuterspeelzalen die aan onze scholen zijn verbonden of dichtbij zijn gehuisvest. Het doel hiervan is een naadloze aansluiting van de (voorschoolse) opvang op de basisschool.Daarnaast hebben de vier andere Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en SKO Hulst de handen ineen geslagen, voor met name werving van nieuwe medewerkers.   

ABS Middelburg

ABS Middelburg is een kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar in de binnenstad.  Vanuit onze 5 P's werken wij aan kwalitatief goed onderwijs en goede opvang:Puur+Passie+Persoonlijk= Prestatie naar vermogen en Plezier.