Gevonden bedrijven: 65

VSO Asteria College (Respont)

Het Asteria College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingendie in het reguliere onderwijs niet optimaal opgevangen kunnen worden.De leerlingen functioneren didactisch gezien op VMBO niveau of praktijkgericht onderwijs en hebben een beschikking voor REC-4 onderwijs.  Het Asteria College is een orthopedagogische onderwijsinstelling die voortgezet speciaal onderwijs verzorgt op VMBO- en PRO-niveau. De school is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen van 12 tot einde leerplicht met een REC 4 indicatie, passend binnen het onderwijsprofiel.

Bazalt Groep

Bazalt Groep is opgericht in 2013 en bestaat uit Bazalt, HCO en RPCZ. Samen vormen we één van de grootste onderwijs expertisecentra in Nederland. Onze experts werken in heel Nederland voor scholen in het basis, voortgezet en middelbaar onderwijs en op kinderdagverblijven, kindcentra en peuterspeelzalen.Ons strevenWij ondersteunen en versterken schoolteams, leraren, leerlingen, ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan. Met als doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen. Wij geloven in de kracht van de school als lerende gemeenschap: een plek waar leerlingen zich voortdurend ontwikkelen, met hulp van begeleiders die zich voortdurend ontwikkelen.

Onze Wijs

Stichting voor primair onderwijs op Walcheren

Stichting voor Chr. Voortgezet Onderwijs op Walcheren CSW

CSW is een moderne christelijke school die uitgaat van het unieke van iedere mens. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zijn of haar talenten kan ontwikkelen. CSW biedt een hoge onderwijskwaliteit, een breed scala aan opleidingsmogelijkheden, extra's en goede voorzieningen. Er gaat veel aandacht uit naar individuele begeleiding en we zorgen voor een fijne sfeer voor alle leerlingen en medewerkers. 

Elevantio

ElevantioElevantio is een regionale onderwijsorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn een samenwerkingsverband van scholen voor Openbaar, Rooms-Katholiek en Protestant-Christelijk onderwijs. Onze 39 scholen bevinden zich in de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst.De scholen werken als een netwerkorganisatie samen om er voor te zorgen dat er continu onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven en dat ieder kind zo veel als mogelijk een plek heeft. Talenten van kinderen moeten zo veel als mogelijk tot ontplooiing komen. Scholen zijn ontmoetingsplaatsen, waarbij onderwijsprofessionals met elkaar leren en van elkaar leren, binnen de maatschappelijke context. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn divers en volgen elkaar in snel tempo op. Voor Elevantio is een breed perspectief met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen van belang.  Onze kernwaardenSamen sterkDoordat we verschillen, zijn we samen sterk VerbondenheidVanuit onze eigenwaarde voelen we ons verbonden EigenheidAlleen vanuit je eigenheid kun je echt groeien TrotsJe voelt het en iedereen herkent het VerwonderingLeren en groeien blijft ons verwonderen 

School met de Bijbel

De School met de Bijbel is een christelijk-reformatorische school op het eiland Schouwen-Duiveland.

Calvijn College

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap in Zeeland met een breed onderwijsaanbod van pro tot en met gymnasium, zeven locaties en ruim drieduizend leerlingen.Typisch Calvijn College is: een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere, christelijke identiteit. Dit uit zich in persoonlijke aandacht en maatwerk. De school richt zich naast opleiding nadrukkelijk op vorming en reikt leerlingen uitdaging en ondersteuning aan die bij hen past. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheden, tegelijk leren we sámen. Zie ook https://www.calvijncollege.nl/werken-bij/vacatures

Mondia Scholengroep

De Mondia Scholengroep biedt haar leerlingen volop mogelijkheden om zich, met al hun talenten, actief te ontwikkelen. Wij bieden daarvoor een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving waar respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving centraal staan.De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving. Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.

Stichting Escaldascholen

De vijf scholen die Stichting Escaldascholen samenbrengt, bieden een afgewogen vorm van openbaar onderwijs. Kinderen zijn bij ons ongeacht geloof, huidskleur of afkomst allemaal even welkom. Openbaar onderwijs zien wij als ontmoetingsonderwijs, waar kinderen leren met, van en over elkaar. Waar ze de ander leren respecteren. Voor nu en in de toekomst.Als overkoepelend geheel kan Stichting Escaldascholen de uitdaging om goed en levensvatbaar onderwijs te (blijven) bieden in het buitengebied vol vertrouwen aangaan. Wij onderwijzen niet alleen over het belang van samen leven en respect, we passen deze zelfde normen en waarden toe op ons eigen functioneren. Samen staan we sterk, om alle uitdagingen die op ons pad komen aan te pakken. De som van het geheel maakt het verschil.