dennis-wiersma-4
Foto PO vierkant-15

Minister Wiersma heeft het Zeeuwse onderwijs bezocht

Maandag 23 mei heeft minister Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) de provincie Zeeland bezocht. Het was het eerste regionale bezoek van de minister. Hij heeft de ‘good practices’ in Zeeland bekeken, maar ook geluisterd naar wat er leeft en nodig is in het onderwijs.

Minister Wiersma heeft het Zeeuwse onderwijs bezocht

Maandag 23 mei heeft minister Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) de provincie Zeeland bezocht. Het was het eerste regionale bezoek van de minister. Hij heeft de ‘good practices’ in Zeeland bekeken, maar ook geluisterd naar wat er leeft en nodig is in het onderwijs.

Gorik Hageman, Zeeuwse onderwijsambassadeur: 'Op onze vraag of de minister het Zeeuwse onderwijs wil bezoeken kregen we binnen een week een positieve reactie. Er zijn veel mooie initiatieven die we graag met hem willen delen, zodat ook andere provincies hier profijt van kunnen hebben. We hebben een vol programma waarin van kinderopvang tot hbo iedereen aan bod komt.’

Het programma is getart bij kindcentrum Nobel in Hulst (opvang en onderwijs van 2-13 jaar). Hier zijn 3 thema’s bezocht en besproken:

 • De Talentateliers (in het kader van de rijke schooldag), een project van de kinderopvangorganisaties en een basisschool van Elevantio;
 • Startgroepen en het project gratis kinderopvang, een project vanuit de regiodeal in samenwerking van o.a. de kinderopvang en schoolbestuur Elevantio. Het streven naar meer inclusieve kinderopvang en meer inclusief onderwijs wordt hier ook besproken;
 • De Grenzeloze school, een project vanuit de regiodeal in samenwerking van o.a. de kinderopvang en schoolbestuur Elevantio.

De projecten staan landelijk volop in de belangstelling. En met name het project gratis kinderopvang overtreft alle verwachtingen wat betreft de aanmeldingen.

De minister is daarna naar het Reynaertcollege in Hulst gegaan en zijn de volgene onderwerpen toegelicht:

 • Inclusie (de samenwerking tussen Argo en Reynaertcollege) om steeds meer leerlingen op te vangen in het regulier onderwijs;
 • De transitieplannen VO (die nu hun laatste jaar in gaan);
 • De gelijke kansen alliantie (ondertekening 13.30 uur).

Vervolgens is vertrokken naar Vlissingen voor een bedrijfsbezoek bij Damen Yachting. De minister heeft gesproken met vmbo techniek leerlingen van Nehalennia die er stage lopen en de opleiders. De onderwerpen die besproken zijn:

 • Ervaringen van de leerlingen;
 • Technum, de samenwerking tussen de Walcherse VO-scholen en Scalda;
 • Sterk Techniek Onderwijs, een bredere aansluiting tussen het vo, mbo en het bedrijfsleven.

De dag is afgesloten bij Nehalennia Kruisweg in Middelburg:

 • De minister heeft samen met leerling Olivier geholpen met het bereiden van het diner en met de leerlingen gesproken over hun schoolervaringen;
 • De projectleiders van Regionale Aanpak Personeelstekort  (Lesgeven in Zeeland) hebben verteld wat is gerealiseerd en hoe de samenwerking in het Zeeuwse onderwijs in de toekomst verder vorm kan krijgen op het gebied van personeelstekort;
 • De minister heeft gedineerd met de stuurgroep van Regionale Aanpak Personeelstekort (bestuurders van het po, vo, mbo en hbo) en is bijgepraat over de Zeeuwse samenwerking op bestuurlijk niveau.

Dat de Zeeuwse initiatieven de landelijke aandacht trekken is een feit. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft al aangekondigd in oktober een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen te brengen. Ook minister Wiersma heeft aangegeven de provincie nogmaals te bezoeken. 

Image

Gratis trainingen voor medewerkers van het Zeeuwse onderwijs

De projectgroep Duurzaamheid en Vitaliteit organiseert gratis trainingen voor medewerkers van het Zeeuwse onderwijs.

Lees meer
Image

Subsidie toegekend: Verrijking Zeeuwse Onderwijsarbeidsmarkt

Lesgeven in Zeeland en drie andere projecten ontvangen een subsidie voor innovatieve projecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt vanuit de Human Capital subsidieregeling. In totaal ontvangen de vier projecten €172.936,-.

Lees meer