Gevonden bedrijven: 65

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Kwaliteit voor ieder kind. Dat is de visie van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, daar staan wij voor. Al meer dan 40 jaar zijn wij het vertrouwde en deskundige gezicht van de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Kinderopvang is goed voor uw kind! Bij ons worden kinderen gestimuleerd, ze leren omgaan met leeftijdsgenootjes en er is op speelse wijze aandacht voor hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Wij zijn er voor u en uw kind, als partner in opvang en opvoeding!

Stichting Obase en Stichting OcTHo

Stichting Obase en Stichting OcTHo werken samen op het gebied van primair onderwijs.Het werkgebied omvat de gemeenten Schouwen Duiveland en Tholen.www.obase.nlwww.ochto.nlHet stafkantoor van beiden vind u in Zierikzee.

Albero Scholen

Albero is een stichting voor openbaar en christelijk primair onderwijs op De Bevelanden. De stichting heeft 24 schoollocaties op Noord-Beveland en Zuid-Beveland.

Protestants Centrum GVO

Wij verzorgen lessen godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. De lessen gaan over thema's uit het leven van de kinderen. Die verbinden we met bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen. Zo ervaren kinderen wat het geloof in God kan betekenen voor mensen van toen en kinderen van nu.

Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen staat voor goed, eigentijds en regionaal geworteld onderwijs, waar alle leerlingen zich welkom voelen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Onze doelstelling is het waarborgen van breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs dicht bij huis voor elke leerling. VO Zeeuws-Vlaanderen is het bestuur van het Lodewijk College in Terneuzen, de Praktijkschool Hulst, het Reynaertcollege in Hulst en het Zwin College in Oostburg. 

Montessorischool De Kraal

Onze school is een kleine maar groeiende neutraal bijzondere basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We hebben vier combinatiegroepen, een team van 6 groepsleerkrachten, een vakleerkracht gym, een intern begeleider, een facilitair-administratief medewerker en een schoolleider. Ontdek De Kraal zelf op onze nieuwe website: www.montessorischooldekraal.nl!

Stichting Vrije School Zeeland

Onze organisatie De Vrije School Zeeland is een middelgrote basisschool met circa 220 leerlingen en 23 medewerkers. De school is een zogenaamde ‘éénpitter’ met een vrijwilligersbestuur en valt onder de algemeen bijzondere basisscholen; ‘Algemeen’ omdat de Vrije School Zeeland openstaat voor alle leerlingen, ongeacht de culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ‘bijzonder’ omdat deze niet bestuurd wordt door de overheid, maar door betrokken en deskundige ouders en vrijwilligers. Als Vrije School werken we vanuit pedagogische inzichten die gebaseerd zijn op de antroposofische menskunde.De afgelopen jaren is de VSZ flink gegroeid in leerlingenaantal wat o.a. tot een verbouwing leidde. Nu gaat de school de fase in van consolidatie en versterking van datgene wat er al is. Peuterspeelzaal Madelief met circa 50 peuters en 6 leidsters en BSO de Buitenkans met 26 kindplaatsen en 6 leidsters zijn een vast en belangrijk onderdeel van de school waarmee nauw wordt samengewerkt wat uiteindelijk tot een Integraal KindCentrum moet leiden. 

Stichting de Korre

Stichting De Korre biedt passend onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en leerlingen met een chronische, somatische ziekte. 220 medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor onze 500 leerlingen, die een leeftijd hebben tussen de 4 en 20 jaar. Dat doen zij op onze vier scholen in Terneuzen, Goes en Middelburg. Daarin werken we nauw samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, (jeugd)zorgverleners, collega schoolbesturen en werkgevers met stageplaatsen voor onze leerlingen.

Stichting Scholengroep Pontes

Ontdek wat jij leuk en interessant vindt!Bij Pontes hebben we veel keuzemogelijkheden voor onze leerlingen. Ontwikkel jouw talenten op één van onze scholen. Pontes biedt als enige scholengroep in Zeeland alle opleidingsvormen voor het voortgezet onderwijs: een praktijkschool, vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerwegen, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo (Engels), Kunst & Cultuur, Technasium, Gymnasium en zelfs de mogelijkheid voor een verkort en/of verrijkt vwo.Het Goese Lyceum locatie Bergweg heeft het predicaat Excellente school! Onze scholen in Goes en Zierikzee hebben in hun moderne schoolgebouwen alles in huis om van jouw schooltijd een leuke en leerzame tijd te maken. Wat denk je van een compleet ingericht restaurant of een garage voorzien van allerlei gereedschappen? Een klaslokaal waar alleen Engels wordt gesproken of een practicumruimte waar je als een echte uitvinder onderzoek mag doen?