Gevonden bedrijven: 44

Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen staat voor goed, eigentijds en regionaal geworteld onderwijs, waar alle leerlingen zich welkom voelen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Onze doelstelling is het waarborgen van breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs dicht bij huis voor elke leerling. VO Zeeuws-Vlaanderen is het bestuur van het Lodewijk College in Terneuzen, de Praktijkschool Hulst, het Reynaertcollege in Hulst en het Zwin College in Oostburg. 

Stichting Vrije School Zeeland

Onze organisatie De Vrije School Zeeland is een middelgrote basisschool met circa 220 leerlingen en 23 medewerkers. De school is een zogenaamde ‘éénpitter’ met een vrijwilligersbestuur en valt onder de algemeen bijzondere basisscholen; ‘Algemeen’ omdat de Vrije School Zeeland openstaat voor alle leerlingen, ongeacht de culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ‘bijzonder’ omdat deze niet bestuurd wordt door de overheid, maar door betrokken en deskundige ouders en vrijwilligers. Als Vrije School werken we vanuit pedagogische inzichten die gebaseerd zijn op de antroposofische menskunde.De afgelopen jaren is de VSZ flink gegroeid in leerlingenaantal wat o.a. tot een verbouwing leidde. Nu gaat de school de fase in van consolidatie en versterking van datgene wat er al is. Peuterspeelzaal Madelief met circa 50 peuters en 6 leidsters en BSO de Buitenkans met 26 kindplaatsen en 6 leidsters zijn een vast en belangrijk onderdeel van de school waarmee nauw wordt samengewerkt wat uiteindelijk tot een Integraal KindCentrum moet leiden. 

Stichting de Korre

Stichting De Korre biedt passend onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en leerlingen met een chronische, somatische ziekte. 220 medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor onze 500 leerlingen, die een leeftijd hebben tussen de 4 en 20 jaar. Dat doen zij op onze vier scholen in Terneuzen, Goes en Middelburg. Daarin werken we nauw samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, (jeugd)zorgverleners, collega schoolbesturen en werkgevers met stageplaatsen voor onze leerlingen.

Stichting Scholengroep Pontes

Ontdek wat jij leuk en interessant vindt!Bij Pontes hebben we veel keuzemogelijkheden voor onze leerlingen. Ontwikkel jouw talenten op één van onze scholen. Pontes biedt als enige scholengroep in Zeeland alle opleidingsvormen voor het voortgezet onderwijs: een praktijkschool, vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerwegen, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo (Engels), Kunst & Cultuur, Technasium, Gymnasium en zelfs de mogelijkheid voor een verkort en/of verrijkt vwo.Het Goese Lyceum locatie Bergweg heeft het predicaat Excellente school! Onze scholen in Goes en Zierikzee hebben in hun moderne schoolgebouwen alles in huis om van jouw schooltijd een leuke en leerzame tijd te maken. Wat denk je van een compleet ingericht restaurant of een garage voorzien van allerlei gereedschappen? Een klaslokaal waar alleen Engels wordt gesproken of een practicumruimte waar je als een echte uitvinder onderzoek mag doen? 

Onze Wijs

Onze Wijs is een onderwijsorganisatie voor protestants christelijk en katholiek basisonderwijs in de gemeentes Middelburg en Vlissingen.De stichting kent 11 basisscholen waar onderwijs wordt verzorgd voor ca. 3.000 leerlingen. Op onze scholen werken gemotiveerde, betrokken medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor goed onderwijs.  

Stichting De Korre

Stichting De Korre biedt passend onderwijs en ambulante dienstverlening in het regulier onderwijs aan 700 kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Dit zijn leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en leerlingen met een chronische, somatische ziekte. Onze leerlingen zitten verspreid over vier speciale scholen en het regulier onderwijs in Zeeland.

OdyZee school / College

OdyZee is een REC-4 school (Regionaal Expertise Centrum cluster vier). Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar met hart en expertise onderwijs wordt geboden aan leerlingen met psychosociale problematiek. De meeste leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum. Voor onze leerlingen zijn rust, voorspelbaarheid en structuur voorwaarden om tot leren te komen.Odyssee vertalen wij als een zoektocht naar jezelf, een ontdekkingsreis naar je mogelijkheden. Odyssee staat voor ontwikkeling van – eerst en vooral – onze leerlingen en voor onze mensen en organisatie.  Passend onderwijs is volop in ontwikkeling. Onze school wil een duidelijke rol spelen in Zeeland bij het zoeken naar een passende onderwijsplek voor leerlingen. We verzorgen het onderwijs voor leerlingen van de basisschool (SO) en voortgezet onderwijs (VSO). Blauw is de kleur in ons basisonderwijs, groen voor het voortgezet onderwijs.

Albero scholen

Albero is een overkoepelende stichting  van 26 basisscholen in het christelijk en openbaar onderwijs.

Paraktijkschool Het Bolwerk (St. Respont)

Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs. Het is bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die niet in staat worden geacht een diploma te behalen, moeite hebben met leren maar mogelijkheden hebben voor praktische vaardigheden. Door een gevarieerd aanbod in theoretisch én praktisch onderwijs worden leerlingen voorbereid op een plaats in de maatschappij: zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding zijn sleutelbegrippen.Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Dit houdt in dat leerlingen in principe na school gaan werken. Via uitgebreide stages worden de leerlingen daarop voorbereid en richting de arbeidsmarkt begeleid.