Gevonden bedrijven: 44

Praktijkschool De Sprong (Respont)

De Sprong is een school voor praktijkonderwijs aan kinderen van 12 tot 18 jaar. Doordat de leerlingen moeite hebben met leren, kunnen zij niet toegelaten worden in het VMBO. Zij komen via indicatie bij het praktijkonderwijs. Het doel van praktijkonderwijs op De Sprong is dat leerlingen zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkvakken, theorielessen en stages. Het uiteindelijke doel is dat de leerling de school verlaat met een arbeidscontract. De school vindt het zeer belangrijk een veilige omgeving te zijn voor leerlingen en leraren. In een sfeer van rust en vertrouwen wordt er met elkaar samengewerkt en de leerlngen weten dat er naar ze geluisterd wordt. Ook kun je er met je problemen terecht. Wanneer leerkrachten, ouders en leerlingen goed samenwerken lukt dat zeker.

Praktijkschool De Wissel

De Wissel is een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met theorie leren maar wel beschikken over praktische vaardigheden.Met de naam “De Wissel” willen wij duidelijk maken dat we er naar streven om de schakel naar de beroepspraktijk te zijn voor onze leerlingen.Sinds een aantal jaar werken wij volgens het BPL principe. Big picture learning.

SBO De Springplank (Respont)

Welkom op de website van de De Springplank te Terneuzen.De Springplank is een speciale school voor basisonderwijs. De Springplank betekent letterlijk "een middel waarvan men zich bedient om een bepaald doel te bereiken."Op deze site vindt u veel informatie over de school (schoolgids, jaarkalender), maar ook actuele informatie (nieuwsbrieven) en berichten vanuit de verschillende groepen. We hopen dat u veel informatie kunt vinden en dat de kinderen een leuke tijd beleven op De Springplank.Reacties op de site kunt u mailen naar: 

SBO Het Springtij (Respont)

Het Springtij is een school voor Speciaal Basisonderwijs.Wij hebben één locatie in Middelburg en één in Vlissingen.SBO het Springtij maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Walcheren en vangt de leerlingen op die binnen het regulier basisonderwijs niet adequaat geholpen kunnen worden. Het uitgangspunt van SBO het Springtij is :       "GEWOON WAAR HET KAN, SPECIAAL WAAR HET MOET "

SBO De Tweern (Respont)

U hebt gekozen voor de website van onze school en wij hopen dat u alle informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Daarbij wensen wij u veel leesplezier!De Tweern is de een school voor speciaal basisonderwijs op de Bevelanden.Kinderen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tot hun recht kunnen komen en daardoor aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs wordt op De Tweern een nieuwe onderwijskans geboden.De naam DE TWEERN past hier goed bij, want het komt van het werkwoord tweernen en dat betekent het ineendraaien van twee of meer draden, waardoor er een krachtiger koord ontstaat. Dit was ook mede het doel van de fusie van de twee scholen waaruit de Tweern is ontstaan: samen sta je sterker en kunnen we beter inspelen op de gestelde (hulp)vragen van leerlingen en ouders.

VSO Asteria College (Respont)

Het Asteria College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingendie in het reguliere onderwijs niet optimaal opgevangen kunnen worden.De leerlingen functioneren didactisch gezien op VMBO niveau of praktijkgericht onderwijs en hebben een beschikking voor REC-4 onderwijs.  Het Asteria College is een orthopedagogische onderwijsinstelling die voortgezet speciaal onderwijs verzorgt op VMBO- en PRO-niveau. De school is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen van 12 tot einde leerplicht met een REC 4 indicatie, passend binnen het onderwijsprofiel.

Onze Wijs

Stichting voor primair onderwijs op Walcheren

Stichting voor Chr. Voortgezet Onderwijs op Walcheren CSW

CSW is een moderne christelijke school die uitgaat van het unieke van iedere mens. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zijn of haar talenten kan ontwikkelen. CSW biedt een hoge onderwijskwaliteit, een breed scala aan opleidingsmogelijkheden, extra's en goede voorzieningen. Er gaat veel aandacht uit naar individuele begeleiding en we zorgen voor een fijne sfeer voor alle leerlingen en medewerkers. 

Onderwijsgroep Perspecto

Onderwijsgroep Perspecto is een regionale onderwijsorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn een samenwerkingsverband van scholen voor Openbaar, Rooms-Katholiek en Protestant-Christelijk onderwijs. Onze scholen bevinden zich in de gemeenten Terneuzen en Hulst.Perspecto staat voor: “Onderwijs met ambitie” Onze ambitie is onze drijfveer, het geeft ons richting. Ambitie die we samen vormgeven. Met onze medewerkers, met onze toezichthouders, met onze partners. Want om onderwijs met ambitie te maken hebben we iedereen nodig.Leidend in ons handelen is ons mensbeeld:“Iedereen mag er zijn, iedereen doet ertoe en iedereen wil een bijdrage leveren”Perspectoscholen staan voor een visie op onderwijs, een visie op de toekomst van kinderen en een visie op de maatschappelijke verantwoording.