Gevonden bedrijven: 65

Stichting SOM

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs met vier basisscholen in de regio West-Brabant en vijf basisscholen in de gemeente Reimerswaal, Zeeland.Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van Stichting SOM.

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio

Het samenwerkingsverband bestrijkt de gehele regio Oosterschelde en omvat de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland.In totaal maken 3 scholen voor voortgezet onderwijs, 2 scholen voor praktijkonderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijswijs deel uit van het samenwerkingsverband. Het totale aantal leerlingen bedraagt ongeveer 5.000. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk passend onderwijs.Het beleid van het samenwerkingsverband is vastgelegd in het ondersteuningsplan. Hierin worden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten beschreven.

Prokino kinderopvang

Kinderopvangorganisatie Zeeland

Lesgeven in Zeeland ... (oud)

LesgeveninZeeland.nl is een initiatief van het Zeeuwse onderwijs. We werken samen vanuit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Samen slaan we de handen ineen met het project Regionale Aanpak Personeelstekort.Deze gezamenlijke, Zeeuwse aanpak is uniek en helpt om het lerarentekort tegen te gaan. Een samenwerking waarbij iedere organisatie zijn diversiteit en vrijheid behoudt, is ons uitgangspunt.