De basis leggen

Die eigenwijze kleuter, het onzekere schoolmeisje of stoere groepachter. Jij kent je leerlingen en begeleidt hen in hun leerproces. Je creëert een veilige plaats om te leren en ontwikkelen. Waar ze zichzelf mogen zijn en gezien worden.

Wees van waarde in het basisonderwijs!

Het Zeeuwse basisonderwijs - ook wel primair onderwijs (po) genoemd - wordt gekenmerkt door kleine scholen, een diverse eilandencultuur en de ligging aan de grens met België. De kwaliteit van het po is goed en kent geen zwakke scholen.

Het merendeel van de 204 Zeeuwse po scholen heeft tussen de 100 en 200 leerlingen. In de dorpskernen vind je kleine dorpsscholen met 50 leerlingen en in de steden scholen met ruim 300 leerlingen. De intensieve samenwerking tussen scholen en -besturen is uniek. De lijnen zijn kort, ook met de kinderopvang en zorg voor jeugd.

Persoonlijk en dichtbij
Lesgeven in het Zeeuwse po is persoonlijk en dichtbij. Je werkt in teams met gemiddeld 10 collega’s, wat maakt dat de samenwerking persoonlijk en vertrouwd is. Zeeuwen zijn loyaal en nuchter, we zijn liever doeners dan praters. De kleinschaligheid van het onderwijs maakt dat je naast je leerling, ook zijn familie en netwerk goed kent. 

De meeste scholengroepen hebben specialisten in huis om je te steunen en kennis mee uit te wisselen. Naast het reguliere po is het mogelijk om je te specialiseren in het speciaal onderwijs (so). De korte lijnen tussen de onderwijsorganisaties zorgen voor volop kansen om je carrière vorm te geven op een manier die bij jou past.

Image

Fien

“Het is heel mooi om aan die ontwikkeling bij te kunnen dragen, ze te zien groeien, zelfstandiger worden, dat geeft veel voldoening.”

Lees meer
Image

Arta

"Als ik zie dat leerlingen zich ontpoppen tot vrolijke kinderen, maakt mij dat gelukkig."

Lees meer
Image

Marlotte

“Je bouwt met iedere leerling een diepe en unieke band op, ze zitten echt in je hart.”

Lees meer
Image

An

“Ik werd direct als professional benaderd en kreeg de ruimte om mijn stijl van lesgeven te ontdekken.”

Lees meer

Antwoord op je vragen

Onder primair onderwijs valt het basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar oud. Ook het speciaal onderwijs op basis- en voortgezet niveau vallen hieronder. De scholen kunnen openbaar zijn of lesgeven op een levensbeschouwelijke grondslag. Sommige scholen hebben een eigen pedagogische visie, zoals dalton- of montessorionderwijs.  Bij groep 1 en 2 spreek je over de onderbouw. Groep 3, 4 en 5 zijn de middenbouw en groep 6, 7 en 8 de bovenbouw.

Je bent verantwoordelijk voor een klas, waar jij de juf of meester van bent. In de onderbouw geef je spelenderwijs les en hoe ouder de kinderen worden, des te meer lesstof je overbrengt. Je maakt gebruik van methodes, maar er is veel ruimte om de lessen naar eigen inzicht en creativiteit in te richten. Je begeleidt je leerlingen op hun eigen niveau, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ICT-systemen. Je toetst het niveau van je leerlingen en bespreekt de voortgang met de ouders. Met je collega’s overleg je over overkoepelende thema’s en het schoolbeleid.

Hier heb je een pabodiploma voor nodig. Hiervoor volg je de 4-jarige pabo-bacheloropleiding. Je kunt de pabo zowel in voltijd als in deeltijd volgen. 

Andere trajecten om je pabodiploma te halen zijn:

  • Duaal (2-4 jaar): Bijvoorbeeld na je diploma voor onderwijsassistent
  • Verkort (1,5-3 jaar): Hiervoor kom je alleen in aanmerking met een hbo- of wo diploma
  • Academische opleiding: Je combineert de pabo-opleiding met een academische bachelor zoals onderwijskunde of pedagogiek
  • Universitaire pabo-opleiding. Deze wordt alleen in Nijmegen aangeboden

In Zeeland wordt de pabo-opleiding aangeboden op Hogeschool Zeeland in Vlissingen. 
Wil je graag de pabo doen op reformatorische grondslag? Neem dan eens een kijkje op endanbenjeleraar.nl.

Het is mogelijk om leraar in het basisonderwijs worden via een traject zij-instroom. Hierbij ga je een betaalde leerwerkovereenkomst aan met een schoolbestuur én met de hogeschool. Daarvoor moet je voldoen aan eisen van vooropleiding (diploma van onverkort hbo of wo), kennis en ervaring.

Een zij-instroomtraject duurt doorgaans 2 jaar en is een combinatie van werken en leren. Indien je belangstelling hebt voor een traject zij-instroom, neem je contact op met Transfercentrum Onderwijs Zeeland. Zij kunnen je vertellen wat de mogelijkheden zijn en of er op dat moment ruimte is voor een traject.

Als leraar in het primair onderwijs verdien je tussen de € 2.678 en € 4.113 per maand. Dit is de inschaling op L10 niveau volgens het cao voor primair onderwijs. 

Verder heb je recht op een vakantietoeslag (8%), eindejaarsuitkering (6,3%) en een ruime hoeveelheid verlofdagen. Je bouwt pensioen op via ABP.

Scholen voor speciaal onderwijs (so, 4-14 jaar) en voortgezet speciaal onderwijs (vso, 12-20 jaar) zijn gericht op leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke handicap en leerlingen met pychische- of gedragsproblemen. De scholen zijn verdeeld in 4 clusters, gericht op:

Cluster 1
Blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen);

Cluster 2
Dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen;

Cluster 3
Leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren;

Cluster 4
Leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Werkwijze
Zowel in het speciaal onderwijs (so) als voortgezet speciaal onderwijs (vso) ben je groepsleerkracht van een vaste klas. Aangezien deze kinderen extra aandacht nodig hebben, heeft een klas meestal 6-12 leerlingen. Je wordt ondersteund door een of meerdere onderwijsassistenten. Dit geeft jou de ruimte om onderwijs en begeleiding op maat aan te bieden. 

Naast contacten met de ouders of verzorgers, heb je contact met een orthopedagoog en soms hulpverleners. De multiproblematiek van je leerlingen vraagt de nodige liefde, affiniteit en flexibiliteit.


In Zeeland wordt so en vso aangeboden door Stichting Respont, Stichting de Korre en Speciale Scholen Kapelle.

Het basis- of voorgezet onderwijs volgen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sommige kinderen redden het niet zonder extra begeleiding of ondersteuning. Wanneer een reguliere school dit niet kan bieden, kunnen de kinderen vaak terecht op het speciaal basisonderwijs (sbo). De problematiek van deze kinderen is lichter dan in het speciaal onderwijs. De kerndoelen van het sbo zijn gelijk aan die in het reguliere onderwijs, maar leerlingen krijgen iets meer tijd (tot 14 jaar oud) om deze doelen te halen. De klassen zijn kleiner dan in het reguliere po. Leraren ondersteunen de kinderen vooral op gebied van leerproblemen, opvoedingsmogelijkheden en gedragsproblemen. Na het sbo stromen leerlingen meestal door naar het vmbo, een praktijkschool of voortgezet speciaal onderwijs.

In Zeeland wordt sbo aangeboden door Stichting Respont en Speciale Scholen Kapelle.

Praktijkscholen vallen onder het voortgezet onderwijs

Met een pabo-diploma kun je in zowel het speciaal basisonderwijs, als in het (voortgezet) speciaal onderwijs lesgeven. Op het vso mag je ook lesgeven met een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid.

Daarnaast vragen de meeste scholen je om een speciale deeltijdopleiding voor het speciaal onderwijs te volgen. Dat is de hbo-master Educational Needs (EN).

Je leest het goed. Een speciaal kopje voor de mannen. Want we hebben jou nodig in het onderwijs. Kinderen hebben mannen als rolmodel nodig. Die ruimte geeft om een potje te stoeien of krachten te meten. Die er soms voor kiest om niet mee te gaan in je emoties, maar helpt om je angsten te overwinnen.

We hebben goed nieuws voor je. Vanaf augustus kun je direct 2 dagen per week aan de slag als leraar in opleiding. Bij de pabo van de HZ University of Applied Sciences werk je mee in zowel de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De inhoud van de lessen op de pabo is afgestemd op de bouw waar je op dat moment je werkleerplek hebt. Vanaf augustus mag je aangeven of je in de onderbouw liever een leerwerkplek in groep 1/2, groep 3 of groep 4 hebt. Zo helpen we jou ontdekken waar jij het beste presteert.

Wil je weten of het primair onderwijs bij jou past? Dat doe je natuurlijk door mee te lopen op een basisschool. Schrijf je in voor de HZ meeloopdag op 12 maart.

Als leraar zijn er verschillende mogelijkheden om je loopbaan vorm te geven. Zoals:

Kiezen voor aanvullende taken naast je leraarschap. Bijvoorbeeld als lid van de medezeggenschapsraad, oudercoördinator of zorgcoördinator. 

Lesgeven in het (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Hier mag je met je pabo-diploma aan de slag en volgt daarnaast meestal een hbo-master. Meer informatie vind je bij 'Welk diploma heb ik nodig in het speciaal onderwijs?'.

Met aanvullende opleidingen kun je je specialiseren in een specifiek vakgebied, onderwijsontwikkeling of doorstromen naar bijvoorbeeld een functie als Intern Begeleider (IB'er). Als IB'er begeleid je, of organiseer je begeleiding voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. 

Ook kun je kiezen voor een managementfunctie, in de meeste gevallen als schooldirecteur.

Je vindt hier een overzicht van de loopbaanpaden voor het primair onderwijs.

Al je kansen ontdekken? Kijk hier verder!