Bevestigen en laten ontdekken

Ze hebben een ingewikkelde logica, zijn onzeker, idealistisch en denken zwart-wit. Maar bovenal zijn ze heel erg leuk als je ze kent en begrijpt. Pubers. Jij helpt hen ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en om hun eigen keuzes te maken.

Zoek de verbinding in het voortgezet onderwijs!

 

De middelbare scholen in Zeeland hebben een regiofunctie en breed onderwijsaanbod. Ze bieden praktijkonderwijs tot en met vwo aan. Veel kinderen gaan naar dezelfde, soms enige vo-school in hun buurt. Zeeuwse jongeren presteren goed op school. 

De verbinding met het bedrijfsleven wordt steeds sterker en op het gebied van techniekonderwijs blinken we daar in uit. De intensieve samenwerking tussen scholen en -besturen is uniek. De lijnen zijn kort, ook met andere onderwijssectoren. Heb je tomeloze ambitie? Dan pluk je hier de vruchten van. We bieden Zeeuwse potentials graag alle ruimte.

Investeren in jouw ontwikkeling
We geloven dat je als starter het meest floreert als je goed wordt begeleid. We investeren in jou. Via ZAOS krijg je een werkplekbegeleider toegewezen; een ervaren leraar en vakgenoot die jou kent en je de kneepjes van het vak leert. Je wordt geïnspireerd en gemotiveerd door bijeenkomsten met andere starters. Ook als je een ervaren leraar bent, maar start op een nieuwe school, kun je hier aan deelnemen. De starters die jou zijn voorgegaan zijn erg positief over de begeleiding. 

Op de Zeeuwse vo-scholen kun je je breed ontwikkelen en oriënteren. Ga je voor een pittige mentorklas, het praktijkonderwijs of specialiseer je je op hoogbegaafde kinderen? Netwerkers die jongeren in contact brengen met de (beroeps)praktijk passen hier goed.

Een dagje meekijken in het vo? In onderstaande video bekijk je een dag in het leven van Anne Meerschaert, docente Engels op het Reynaertcollege in Hulst.

En ook Kyle Doesburg, docent Economie op het Ostrea Lyceum in Goes, neemt je een dagje mee in onderstaande video.

En ook Marieke Rouw-Ingels vertelt alles over haar baan als wiskundedocent op het Lodewijk College in Terneuzen.

Antwoord op je vragen

In het voortgezet onderwijs wordt lesgegeven aan kinderen van ongeveer 12-18 jaar. Ze kunnen verschillende niveaus volgen: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso, leeftijd 12-20 jaar), valt officieel onder de sector primair onderwijs. Lees meer over het vso op de pagina 'Basisonderwijs' - 'Wat is het speciaal onderwijs?'.

In het voortgezet onderwijs ben je vakdocent. Dat betekent dat je lesgeeft op jouw vakgebied aan leerlingen uit verschillende niveaus en leerjaren. 

Maar dat is niet alles. Een greep uit jouw taken als leraar:

 • Voorbereiden van de lesstof en het curriculum. Hierbij heb je overleg met je collega’s uit je team en vaksectie
 • Voorbereiden en nakijken van toetsing, plus bijhouden van de resultaten in het leerlingenvolgsysteem
 • Onderhouden van contacten met ouders en externen
 • Zelfevaluatie, volgen van cursussen en opleidingen om up to date te blijven en deelnemen aan studiedagen
 • Vanaf het tweede jaar word je mentor van een klas of groep leerlingen. Je begeleidt hen en fungeert vaak als vertrouwenspersoon.

Je mag voor de klas met een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid, of tijdens de studie daarvan.

 • Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven op de praktijkschool, het vmbo en de leerjaren 1, 2 en 3 van de havo en het vwo.
  Deze bevoegdheid geeft je ook toegang tot leraar op het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Vso valt officieel onder het Basisonderwijs.
 • Met een eerstegraads bevoegdheid mag je daarnaast ook lesgeven aan de leerjaren 4 en 5 van de havo en leerjaren 4, 5 en 6 van het vwo
 • Met een pabodiploma mag je lesgeven op de algemene vakken van het praktijkonderwijs.

Voor de tweedegraads bevoegdheid volg je een hbo-lerarenopleiding. Afhankelijk van je vooropleiding duurt deze 2-4 jaar. 

Steeds meer studenten kiezen voor een 'Opleiden in de School' traject (OIDS), gericht op werkplekleren. Meer informatie lees je in Wat is een 'Opleiden in de School' traject?.

Voor de eerstegraads bevoegdheid heb je een educatieve master nodig. Dat is een 2-jarige universitaire master na je wo-bachelor in een verwant vak. Wanneer je de tweedegraads bevoegdheid hebt, kun je kiezen voor de hbo-master tot eerstegraads leraar. Deze is in Zeeland te volgen via een OIDS-traject. Meer informatie lees je in Wat is een Opleiden in de School traject?.

In Zeeland heeft de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) een coördinerende rol tussen diverse hogescholen en Zeeuwse vo-schoolbesturen. Op de website van ZAOS kun je zien met welke lerarenopleidingen ze samenwerken. 
Wil je graag een lerarenopleiding volgen op reformatorische grondslag? Neem dan eens een kijkje op endanbenjeleraar.nl!

Een tweedegraads OIDS-traject is een voltijds lerarenopleiding, waarbij je direct praktisch aan de slag gaat als leraar in opleiding. Twee dagen per week word je opgeleid op diverse scholen in het vo of mbo. Op de lerarenopleiding leer je vakinhoudelijke kennis, didactiek en pedagogiek. De praktijk pas je direct toe voor de klas.   

In Zeeland kun je het OIDS-traject volgen via de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS). De link tussen alle Zeeuwse schoolbesturen in het vo/ mbo en de meeste lerarenopleidingen.

Begeleiding 
Vijf keer per jaar doe je mee aan een transferdag. Je gaat met andere ZAOS-studenten (of eigenlijk noemen we je liever leraar in opleiding) in gesprek over je leerproces. Hier maak je de koppeling tussen de theorie uit je lerarenopleiding en de dagelijkse schoolpraktijk. Op je opleidingslocatie word je begeleid door een werkplekbegeleider (ervaren leraar en vakgenoot) en schoolopleider (coördinator van de studenten en werkplekbegeleiders). Een OIDS-traject in Zeeland past bij je als je graag praktisch aan de slag gaat met de lesstof van je studie. Het OIDS-traject staat kwalitatief hoog aangeschreven. Ook is het een fijne mogelijkheid om tijdens je opleiding in Zeeland te blijven en je netwerk te behouden. 

Interesse of meer weten? Neem contact op met ZAOS!

Bij een zij-instroomtraject voor een tweedegraads bevoegdheid volg je de lerarenopleiding als werk-leertraject. Vanaf de eerste dag sta je voor de klas. Dit traject duurt maximaal 2 jaar. Je komt hiervoor in aanmerking met een hbo- of wo-diploma verwant aan een schoolvak, een arbeidsovereenkomst en na een geschiktheidstoets. Als zij-instromer word je ingeschaald als gediplomeerd leraar.

Als zij-instromer voor een eerstegraads bevoegdheid volg je een educatieve master in deeltijd, terwijl je voor de klas staat. Dit traject duurt maximaal 2 jaar. Je komt in aanmerking met een afgeronde wo-master verwant aan een schoolvak, een arbeidsovereenkomst en na een assessment.

Om in aanmerking te komen voor een betaald zij-instroomtraject neem je contact op met het schoolbestuur waar je bij wilt werken. Zij kunnen je vertellen wat de mogelijkheden zijn en of er op dit moment ruimte is voor een traject. Vakgebieden waarin regelmatig vraag is naar zij-instromers, zijn: Engels, Duits, Nederlands, ICT/Informatica, natuur- en scheikunde (nask) en wiskunde.

Weten welke opleidingen verwant zijn aan welk schoolvak? Dat vind je in de verwantschapstabel van de overheid.

Als leraar verdien je tussen de € 2.747 en € 4.186 bruto per maand, conform inschaling LB van de cao vo. Met extra bevoegdheden is het mogelijk om door te stromen naar een hogere leraarfunctie (LC of LD). 

Naast je salaris heb je recht op vakantietoeslag (8%), een eindejaarsuitkering (7,4%), reiskosten en een ruime hoeveelheid verlofdagen per jaar. Jaarlijks ontvang je een budget in tijd en geld voor opleiding en ontwikkeling.

Meer weten over salaris en arbeidsvoorwaarden? Neem dan een kijkje op wordleraarinhetvo.nl.

Praktijkonderwijs (pro) richt zich op jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. De opleiding biedt veel praktijkvakken, persoonlijke aandacht en begeleiding. Met als doel om te functioneren in de maatschappij en de arbeidsmarkt op te gaan. Indien mogelijk worden de leerlingen opgeleid voor een diploma mbo-niveau 1, waarmee je opgeleid wordt voor een plaats op de arbeidsmarkt. Sommige leerlingen stromen voor naar een vervolgopleiding op mbo-niveau 2.

Je kunt zowel met een pabo-diploma (algemene vakken) als een lerarenopleiding lesgeven in het praktijkonderwijs.

In Zeeland wordt praktijkonderwijs aangeboden door VO Zeeuws Vlaanderen (Praktijkschool Hulst), Respont, Pontes Pieter Zeeman en Calvijn College.

Binnen het voortgezet onderwijs heb je als leraar verschillende mogelijkheden om carrière te maken:

 • Specialisatie, bijvoorbeeld door als tweedegraads leraar een eerstegraads bevoegdheid te halen;
 • Verbreding, bijvoorbeeld door een bevoegdheid te halen voor een ander vak of te kiezen voor een andere doelgroep zoals het praktijkonderwijs;
 • Andere taken op je nemen, zoals leerlingbegeleider, jaarcoördinator of bijvoorbeeld in het kader van onderwijsontwikkeling;
 • Doorgroeien naar managementfuncties, zoals afdelingsleider, conrector of rector.

Het onderwijs uit? Met jouw vaardigheden zoal kennisoverdracht en leidinggeven kun je prima terecht in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Alles weten over het vo? Kijk dan eens op wordleraarinhetvo.nl.

Alle informatie over leraar worden in het vo, vind je op wordleraarinhetvo.nl.

Al je kansen ontdekken? Kijk hier verder!
Image

Fien

“Het is heel mooi om aan die ontwikkeling bij te kunnen dragen, ze te zien groeien, zelfstandiger worden, dat geeft veel voldoening.”

Lees meer
Image

Arta

"Als ik zie dat leerlingen zich ontpoppen tot vrolijke kinderen, maakt mij dat gelukkig."

Lees meer
Image

Marlotte

“Je bouwt met iedere leerling een diepe en unieke band op, ze zitten echt in je hart.”

Lees meer
Image

An

“Ik werd direct als professional benaderd en kreeg de ruimte om mijn stijl van lesgeven te ontdekken.”

Lees meer